Dergi makalesi Açık Erişim

Edirne İli Uzunköprü İlçesi Bağcılık Yapısının İncelenmesi

   Korkutal, İlknur; Bahar, Elman; Güvemli Dündar, Damla

Araştırma populasyonunu Edirne ili Uzunköprü ilçesi Yeniköy Mahallesi, Kırcasalih Beldesi ve Aslıhan Köyü’ndeki üreticiler oluşturmaktadır. Araştırma sonlu populasyonda oranlar yardımıyla örnek hacmi belirleme yöntemine göre yapılmıştır. Çalışmada materyal olarak yöre bağları ve üreticileri seçilmiş ve örnekleme ile seçilen 115 üretici ile yüz yüze bir anket programı yürütülmüştür. Anket sonucunda; yöre bağlarının 10da’dan küçük olduğu ve Yeniköy mahallesinde Hamburg Misketi ve Alphonse Lavalleé, Kırcasalih beldesinde Papazkarası ve Merlot, Aslıhan köyünde ise Papazkarası ve Hamburg Misketi çeşitlerinin yoğun olarak yetiştirildiği belirlenmiştir. Yeniköy’de ankete katılan bağcıların %30,56’sı 1000kg/da; Kırcasalih’te %44’ü 1000kg/da ve Aslıhan’da %35,29’unun 500kg/da sofralık üzüm verimi almaktadır, ancak bu verim oldukça düşüktür. Ankete katılan bağcıların; Yeniköy %27,91’i, Kırcasalih %31,58’i ve Aslıhan %5,88’i bağlarında sulama yapmaktadırlar. Bağcıların verim ve kaliteyi artırmak için sulama, gübreleme gibi kültürel işlemleri düzenli yapmaları gerekmektedir. Yeniköy bağlarının %72,09’u, Kırcasalih bağlarının %71,05’i ve Aslıhan bağlarının %61,76’sı kimyasal gübre kullanmaktadır. Görüldüğü üzere üreticilerin çoğunluğu bağlarını kimyasal gübreler kullanarak gübrelemektedirler. Yeniköy bağlarının %81,40’ı, Kırcasalih bağlarının %71,05’i ve Aslıhan bağlarının %47,06’sı Kordon Royat şeklinde terbiye edilmiştir. Bu oran sadece Aslıhan köyünde %50’nin altında kalmıştır. Tüm veriler incelendiğinde Yeniköy mahallesinin bağcılık konusunda daha bilinçli ve modern çalışmalarla üretimi sürdürdüğü, bunu Kırcasalih beldesinin izlediği ortaya konmuştur. Aslıhan köyü bağları 2015 yılında yaşanılan sel felaketinden sonra eski haline dönememiştir. Ayrıca yöreye özgü Papazkarası çeşidinin yetiştiriciliğinin devam etmesi ve geliştirilmesi için gereken düzenlemelerin en kısa sürede yapılması da yerinde olacaktır.

Dosyalar (1.5 MB)
Dosya adı Boyutu
4.damla comu-edirne.pdf
md5:8baaee22a891a8b2a3139b774fefe4e7
1.5 MB İndir
70
19
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 70
İndirme 19
Veri hacmi 29.4 MB
Tekil görüntülenme 68
Tekil indirme 19

Alıntı yap