Dergi makalesi Açık Erişim

Edirne İli Uzunköprü İlçesi Bağcılık Yapısının İncelenmesi

Korkutal, İlknur; Bahar, Elman; Güvemli Dündar, Damla


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263567</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Korkutal, İlknur</creatorName>
   <givenName>İlknur</givenName>
   <familyName>Korkutal</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-8016-9804</nameIdentifier>
   <affiliation>Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Bahar, Elman</creatorName>
   <givenName>Elman</givenName>
   <familyName>Bahar</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-8842-7695</nameIdentifier>
   <affiliation>Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Güvemli Dündar, Damla</creatorName>
   <givenName>Damla</givenName>
   <familyName>Güvemli Dündar</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-3402-5826</nameIdentifier>
   <affiliation>Uzunköprü Tarım İlçe Müdürlüğü</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Edirne İli Uzunköprü İlçesi Bağcılık Yapısının İncelenmesi</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2019</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Bağcılık</subject>
  <subject>Aslıhan</subject>
  <subject>Kırcasalih</subject>
  <subject>Yeniköy</subject>
  <subject>Edirne</subject>
  <subject>Türkiye</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2019-02-04</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263567</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.33202/comuagri.457451</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Araştırma populasyonunu Edirne ili Uzunk&amp;ouml;pr&amp;uuml; il&amp;ccedil;esi Yenik&amp;ouml;y Mahallesi, Kırcasalih Beldesi ve Aslıhan&amp;nbsp;K&amp;ouml;y&amp;uuml;&amp;rsquo;ndeki &amp;uuml;reticiler oluşturmaktadır. Araştırma sonlu populasyonda oranlar yardımıyla &amp;ouml;rnek hacmi belirleme&amp;nbsp;y&amp;ouml;ntemine g&amp;ouml;re yapılmıştır. &amp;Ccedil;alışmada materyal olarak y&amp;ouml;re bağları ve &amp;uuml;reticileri se&amp;ccedil;ilmiş ve &amp;ouml;rnekleme ile&amp;nbsp;se&amp;ccedil;ilen 115 &amp;uuml;retici ile y&amp;uuml;z y&amp;uuml;ze bir anket programı y&amp;uuml;r&amp;uuml;t&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r. Anket sonucunda; y&amp;ouml;re bağlarının 10da&amp;rsquo;dan&amp;nbsp;k&amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;k olduğu ve Yenik&amp;ouml;y mahallesinde Hamburg Misketi ve Alphonse Lavalle&amp;eacute;, Kırcasalih beldesinde&amp;nbsp;Papazkarası ve Merlot, Aslıhan k&amp;ouml;y&amp;uuml;nde ise Papazkarası ve Hamburg Misketi &amp;ccedil;eşitlerinin yoğun olarak&amp;nbsp;yetiştirildiği belirlenmiştir. Yenik&amp;ouml;y&amp;rsquo;de ankete katılan bağcıların %30,56&amp;rsquo;sı 1000kg/da; Kırcasalih&amp;rsquo;te %44&amp;rsquo;&amp;uuml;&amp;nbsp;1000kg/da ve Aslıhan&amp;rsquo;da %35,29&amp;rsquo;unun 500kg/da sofralık &amp;uuml;z&amp;uuml;m verimi almaktadır, ancak bu verim olduk&amp;ccedil;a&amp;nbsp;d&amp;uuml;ş&amp;uuml;kt&amp;uuml;r. Ankete katılan bağcıların; Yenik&amp;ouml;y %27,91&amp;rsquo;i, Kırcasalih %31,58&amp;rsquo;i ve Aslıhan %5,88&amp;rsquo;i bağlarında&amp;nbsp;sulama yapmaktadırlar. Bağcıların verim ve kaliteyi artırmak i&amp;ccedil;in sulama, g&amp;uuml;breleme gibi k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel işlemleri&amp;nbsp;d&amp;uuml;zenli yapmaları gerekmektedir. Yenik&amp;ouml;y bağlarının %72,09&amp;rsquo;u, Kırcasalih bağlarının %71,05&amp;rsquo;i ve Aslıhan&amp;nbsp;bağlarının %61,76&amp;rsquo;sı kimyasal g&amp;uuml;bre kullanmaktadır. G&amp;ouml;r&amp;uuml;ld&amp;uuml;ğ&amp;uuml; &amp;uuml;zere &amp;uuml;reticilerin &amp;ccedil;oğunluğu bağlarını kimyasal&amp;nbsp;g&amp;uuml;breler kullanarak g&amp;uuml;brelemektedirler. Yenik&amp;ouml;y bağlarının %81,40&amp;rsquo;ı, Kırcasalih bağlarının %71,05&amp;rsquo;i ve Aslıhan&amp;nbsp;bağlarının %47,06&amp;rsquo;sı Kordon Royat şeklinde terbiye edilmiştir. Bu oran sadece Aslıhan k&amp;ouml;y&amp;uuml;nde %50&amp;rsquo;nin altında&amp;nbsp;kalmıştır. T&amp;uuml;m veriler incelendiğinde Yenik&amp;ouml;y mahallesinin bağcılık konusunda daha bilin&amp;ccedil;li ve modern&amp;nbsp;&amp;ccedil;alışmalarla &amp;uuml;retimi s&amp;uuml;rd&amp;uuml;rd&amp;uuml;ğ&amp;uuml;, bunu Kırcasalih beldesinin izlediği ortaya konmuştur. Aslıhan k&amp;ouml;y&amp;uuml; bağları&amp;nbsp;2015 yılında yaşanılan sel felaketinden sonra eski haline d&amp;ouml;nememiştir. Ayrıca y&amp;ouml;reye &amp;ouml;zg&amp;uuml; Papazkarası&amp;nbsp;&amp;ccedil;eşidinin yetiştiriciliğinin devam etmesi ve geliştirilmesi i&amp;ccedil;in gereken d&amp;uuml;zenlemelerin en kısa s&amp;uuml;rede yapılması&amp;nbsp;da yerinde olacaktır.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
70
20
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 70
İndirme 20
Veri hacmi 31.0 MB
Tekil görüntülenme 68
Tekil indirme 20

Alıntı yap