Dergi makalesi Açık Erişim

Farklı yeşil budama uygulamalarının Merlot (Vitis vinifera L.) üzüm çeşidinde şıra önolojik özellikleri üzerine etkileri

Candar, Serkan; Bahar, Elman; Korkutal, İlknur; Alço, Tezcan; Uysal Seçkin, Gamze


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 263565, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-2608-8691", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Tekirda\u011f Viticulture Research Institute", 
   "name": "Candar, Serkan"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-8842-7695", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Tekirda\u011f Nam\u0131k Kemal \u00dcniversitesi", 
   "name": "Bahar, Elman"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-8016-9804", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Tekirda\u011f Nam\u0131k Kemal \u00dcniversitesi", 
   "name": "Korkutal, \u0130lknur"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-8521-9268", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Tekirda\u011f Viticulture Research Institute", 
   "name": "Al\u00e7o, Tezcan"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-2117-075X", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Tekirda\u011f Viticulture Research Institute", 
   "name": "Uysal Se\u00e7kin, Gamze"
  }
 ], 
 "datePublished": "2019-07-16", 
 "description": "<p>Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada, 2013-2015 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda Merlot/5BB a\u015f\u0131 kombinasyonu asmalara 3 farkl\u0131&nbsp;koltuk s&uuml;rg&uuml;n&uuml; uzunlu\u011fu (Yok, 3-4 yaprak, 6-7 yaprak) ve 3 farkl\u0131 ana s&uuml;rg&uuml;n uzunlu\u011fu (1 m, 1.25 m, 1.5 m) uygulamalar\u0131n\u0131n \u015f\u0131ra &ouml;nolojik &ouml;zellikleri &uuml;zerine etkileri incelenmi\u015ftir. Farkl\u0131&nbsp;ye\u015fil budama uygulamalar\u0131yla olu\u015fturulan ta&ccedil; mikroklimalar\u0131n\u0131n etkileri y\u0131llar baz\u0131nda&nbsp;&ouml;zellikle koltuk s&uuml;rg&uuml;n&uuml; uygulamalar\u0131nda &ouml;ne &ccedil;\u0131kmaktad\u0131r. 2013 ve 2015 y\u0131llar\u0131nda oldu\u011fu&nbsp;gibi vejetasyon d&ouml;neminde ya\u011f\u0131\u015f\u0131n az, oransal nemin nispeten d&uuml;\u015f&uuml;k ve s\u0131cakl\u0131klar\u0131n y&uuml;ksek&nbsp;oldu\u011fu yeti\u015ftirme d&ouml;nemlerinde 3-4 yaprakl\u0131 koltuk s&uuml;rg&uuml;n&uuml; uygulamas\u0131 \u015f\u0131ra &ouml;nolojik&nbsp;&ouml;zellikleri bak\u0131m\u0131ndan &ouml;ne &ccedil;\u0131km\u0131\u015ft\u0131r. 2014 y\u0131l\u0131nda vejetasyon d&ouml;neminde meydana gelen a\u015f\u0131r\u0131&nbsp;ya\u011f\u0131\u015flar ve y&uuml;ksek oransal nem tamam\u0131 al\u0131nm\u0131\u015f koltuk s&uuml;rg&uuml;n&uuml; uygulamas\u0131nda fizyolojik&nbsp;aktivite ve kaliteyi y&uuml;kseltmi\u015ftir. Ana s&uuml;rg&uuml;n uzunlu\u011fu uygulamalar\u0131n\u0131n kalite kriterleri&nbsp;a&ccedil;\u0131s\u0131ndan &ouml;nemli bir etkisi g&ouml;r&uuml;lmemi\u015ftir. Sonu&ccedil;lar, &ouml;zellikle \u015farapl\u0131k &ccedil;e\u015fitlerin yeti\u015ftiricili\u011fi&nbsp;a&ccedil;\u0131s\u0131ndan kaliteye d&ouml;n&uuml;k ye\u015fil budama uygulamalar\u0131n\u0131n yap\u0131lma zaman\u0131 ve tekni\u011finde en&nbsp;&ouml;nemli fakt&ouml;r&uuml;n y\u0131l\u0131n iklim durumu oldu\u011funu, farkl\u0131 iklimsel &ouml;zellikler g&ouml;steren y\u0131llarda farkl\u0131&nbsp;uygulamalar yap\u0131lmas\u0131n\u0131n yerinde olaca\u011f\u0131n\u0131 g&ouml;stermi\u015ftir.</p>", 
 "headline": "Farkl\u0131 ye\u015fil budama uygulamalar\u0131n\u0131n Merlot (Vitis vinifera L.) \u00fcz\u00fcm \u00e7e\u015fidinde \u015f\u0131ra \u00f6nolojik \u00f6zellikleri \u00fczerine etkileri", 
 "identifier": 263565, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "Ta\u00e7 y\u00f6netimi", 
  "Yaz budamas\u0131", 
  "Mikroklima", 
  "Merlot"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/", 
 "name": "Farkl\u0131 ye\u015fil budama uygulamalar\u0131n\u0131n Merlot (Vitis vinifera L.) \u00fcz\u00fcm \u00e7e\u015fidinde \u015f\u0131ra \u00f6nolojik \u00f6zellikleri \u00fczerine etkileri", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263565"
}
36
9
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 36
İndirme 9
Veri hacmi 25.6 MB
Tekil görüntülenme 35
Tekil indirme 8

Alıntı yap