Dergi makalesi Açık Erişim

Farklı yeşil budama uygulamalarının Merlot (Vitis vinifera L.) üzüm çeşidinde şıra önolojik özellikleri üzerine etkileri

Candar, Serkan; Bahar, Elman; Korkutal, İlknur; Alço, Tezcan; Uysal Seçkin, Gamze


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263565</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Candar, Serkan</creatorName>
   <givenName>Serkan</givenName>
   <familyName>Candar</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-2608-8691</nameIdentifier>
   <affiliation>Tekirdağ Viticulture Research Institute</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Bahar, Elman</creatorName>
   <givenName>Elman</givenName>
   <familyName>Bahar</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-8842-7695</nameIdentifier>
   <affiliation>Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Korkutal, İlknur</creatorName>
   <givenName>İlknur</givenName>
   <familyName>Korkutal</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-8016-9804</nameIdentifier>
   <affiliation>Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Alço, Tezcan</creatorName>
   <givenName>Tezcan</givenName>
   <familyName>Alço</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-8521-9268</nameIdentifier>
   <affiliation>Tekirdağ Viticulture Research Institute</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Uysal Seçkin, Gamze</creatorName>
   <givenName>Gamze</givenName>
   <familyName>Uysal Seçkin</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-2117-075X</nameIdentifier>
   <affiliation>Tekirdağ Viticulture Research Institute</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Farklı Yeşil Budama Uygulamalarının Merlot (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Şıra Önolojik Özellikleri Üzerine Etkileri</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2019</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Taç yönetimi</subject>
  <subject>Yaz budaması</subject>
  <subject>Mikroklima</subject>
  <subject>Merlot</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2019-07-16</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263565</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.29136/mediterranean.517920</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Bu &amp;ccedil;alışmada, 2013-2015 yılları arasında Merlot/5BB aşı kombinasyonu asmalara 3 farklı&amp;nbsp;koltuk s&amp;uuml;rg&amp;uuml;n&amp;uuml; uzunluğu (Yok, 3-4 yaprak, 6-7 yaprak) ve 3 farklı ana s&amp;uuml;rg&amp;uuml;n uzunluğu (1 m, 1.25 m, 1.5 m) uygulamalarının şıra &amp;ouml;nolojik &amp;ouml;zellikleri &amp;uuml;zerine etkileri incelenmiştir. Farklı&amp;nbsp;yeşil budama uygulamalarıyla oluşturulan ta&amp;ccedil; mikroklimalarının etkileri yıllar bazında&amp;nbsp;&amp;ouml;zellikle koltuk s&amp;uuml;rg&amp;uuml;n&amp;uuml; uygulamalarında &amp;ouml;ne &amp;ccedil;ıkmaktadır. 2013 ve 2015 yıllarında olduğu&amp;nbsp;gibi vejetasyon d&amp;ouml;neminde yağışın az, oransal nemin nispeten d&amp;uuml;ş&amp;uuml;k ve sıcaklıkların y&amp;uuml;ksek&amp;nbsp;olduğu yetiştirme d&amp;ouml;nemlerinde 3-4 yapraklı koltuk s&amp;uuml;rg&amp;uuml;n&amp;uuml; uygulaması şıra &amp;ouml;nolojik&amp;nbsp;&amp;ouml;zellikleri bakımından &amp;ouml;ne &amp;ccedil;ıkmıştır. 2014 yılında vejetasyon d&amp;ouml;neminde meydana gelen aşırı&amp;nbsp;yağışlar ve y&amp;uuml;ksek oransal nem tamamı alınmış koltuk s&amp;uuml;rg&amp;uuml;n&amp;uuml; uygulamasında fizyolojik&amp;nbsp;aktivite ve kaliteyi y&amp;uuml;kseltmiştir. Ana s&amp;uuml;rg&amp;uuml;n uzunluğu uygulamalarının kalite kriterleri&amp;nbsp;a&amp;ccedil;ısından &amp;ouml;nemli bir etkisi g&amp;ouml;r&amp;uuml;lmemiştir. Sonu&amp;ccedil;lar, &amp;ouml;zellikle şaraplık &amp;ccedil;eşitlerin yetiştiriciliği&amp;nbsp;a&amp;ccedil;ısından kaliteye d&amp;ouml;n&amp;uuml;k yeşil budama uygulamalarının yapılma zamanı ve tekniğinde en&amp;nbsp;&amp;ouml;nemli fakt&amp;ouml;r&amp;uuml;n yılın iklim durumu olduğunu, farklı iklimsel &amp;ouml;zellikler g&amp;ouml;steren yıllarda farklı&amp;nbsp;uygulamalar yapılmasının yerinde olacağını g&amp;ouml;stermiştir.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
36
9
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 36
İndirme 9
Veri hacmi 25.6 MB
Tekil görüntülenme 35
Tekil indirme 8

Alıntı yap