Konferans bildirisi Açık Erişim

Modern insanlarda çene evrimi ve 20 yaş dişlerinin durumu: paleontolojik ve morfolojik incelemeler

Zariç, Özgür Eren; Tekkaş, Ahmet; Yıldırım, Gamze; Çelekli, Abuzer


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="001">263246</controlfield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">http://www.ubikon2023.org</subfield>
  <subfield code="y">Conference website</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="i">isIdenticalTo</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.8361987</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="p">25. Ulusal Biyoloji Kongresi</subfield>
  <subfield code="c">190</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20231028160603.0</controlfield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Giriş-Ama&amp;ccedil;: B&amp;uuml;y&amp;uuml;k insansı maymunların (Primat) &amp;ccedil;ene yapısı ve dişleri, evrim s&amp;uuml;recinde &amp;ouml;nemli değişimler ge&amp;ccedil;irmiştir. Bu değişimler, modern insanların (Homo sapiens sapiens) &amp;ccedil;ene yapısının ve dişlerinin paleontolojik ve morfolojik olarak incelenmesiyle anlaşılabilir. Bu &amp;ccedil;alışmanın amacı, modern insanlarda &amp;ccedil;ene evrimi ve 20 yaş dişlerinin durumu hakkında yapılan paleontolojik ve morfolojik incelemelerini derlemek ve bu konuda yapılan araştırmaların sonu&amp;ccedil;larını sunmaktır. Gere&amp;ccedil;-Y&amp;ouml;ntem: Google Scholar, Web of Science, Pub Med, Scopus ve Mendeley veri tabanlarında konunun anahtar kelimeleri ve uygun kombinasyonları kullanarak bu &amp;ccedil;alışmanın amacını destekleyecek g&amp;uuml;ncel yayınlar toplanmıştır. Yapılan araştırmalar, genellikle paleontolojik ve morfolojik incelemeler barındırmaktadır. İnsanların &amp;ccedil;ene yapısındaki ve dişlerindeki değişimleri anlamak i&amp;ccedil;in fosillerin incelenmesi, dişlerin morfolojik &amp;ouml;zelliklerinin analizi ve modern insanların &amp;ccedil;ene yapısı ve dişlerinin karşılaştırılması gibi y&amp;ouml;ntemleri i&amp;ccedil;ermektedir. Bulgular-Sonu&amp;ccedil;: Fosillerin incelenmesiyle, modern insanların &amp;ccedil;ene yapısının nasıl değiştiğini ve bu değişimlerin ne zaman ve neden meydana geldiğini; dişlerin morfolojik &amp;ouml;zelliklerinin analizinin yapılması insanların beslenme alışkanlıklarının evrim s&amp;uuml;recinde nasıl değiştiğini g&amp;ouml;stermektedir. Fosillerin incelenmesi g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;zdeki dişlerin morfolojik yapılarına g&amp;ouml;re değişimlerini vermektedir. Bazı araştırmalarda, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kullanarak alt &amp;ccedil;ene k&amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;k azı dişlerinin k&amp;ouml;k kanal anatomisinin yapısal konfig&amp;uuml;rasyonlarını ve kron-k&amp;ouml;k oranını incelemek gibi daha teknolojik y&amp;ouml;ntemler de kullanmaktadır. Modern insanların &amp;ccedil;ene yapısının, &amp;ouml;zellikle de &amp;ccedil;ene k&amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;lmesinin, dişlerin boyutlarının ve sayısının azalmasına neden olup, tarihsel s&amp;uuml;re&amp;ccedil; i&amp;ccedil;erisindeki beslenme alışkanlığının duruma etkisini g&amp;ouml;stermektedir. Ayrıca, 20 yaş dişlerinin modern insanlarda sıklıkla &amp;ccedil;ıkış problemleri yaşadığı ve bu problemlerin modern beslenme alışkanlıkları ile ilişkili olabileceği belirtilmektedir. K&amp;ouml;relmiş 20 yaş dişlerinin ve k&amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;lm&amp;uuml;ş &amp;ccedil;enenin ortodontik problemlere sebep olduğu g&amp;ouml;r&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r. Modern insanlarda &amp;ccedil;ene evrimi ve 20 yaş dişlerinin durumu hakkında yapılan paleontolojik ve morfolojik incelemeler, insan anatomisi ve evrimi hakkında &amp;ouml;nemli bilgiler sağlamaktadır. Bu bilgiler, diş hekimliği, antropoloji ve evrimsel biyoloji gibi alanlarda kullanılabilir ve insan anatomisi ve evrimi hakkındaki genel anlayışımızı artırabilir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Modern insanlarda çene evrimi ve 20 yaş dişlerinin durumu: paleontolojik ve morfolojik incelemeler</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:263246</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:8b833e2a6ce4e7b079854c702fac0a5f</subfield>
  <subfield code="s">686294</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/263246/files/Modern insanlarda çene evrimi ve 20 yaş dişlerinin durumu paleontolojik ve morfolojik incelemeler (1).pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.8361987</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="711" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="g">ubikon2023</subfield>
  <subfield code="d">13-15 Temmuz 2023</subfield>
  <subfield code="a">25. Ulusal Biyoloji Kongresi</subfield>
  <subfield code="c">İzmir, Türkiye</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Gaziantep Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Tekkaş, Ahmet</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Gaziantep Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Yıldırım, Gamze</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-2448-4957</subfield>
  <subfield code="u">Gaziantep Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Çelekli, Abuzer</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">conferencepaper</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2023-07-15</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2023-07-15</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">20 yaş dişleri</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Beslenme alışkanlıkları</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Çene yapısı</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Evrim</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Morfoloji</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Paleontoloji</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-5293-871X</subfield>
  <subfield code="u">Gaziantep Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Zariç, Özgür Eren</subfield>
 </datafield>
</record>
167
97
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 167
İndirme 97
Veri hacmi 66.6 MB
Tekil görüntülenme 152
Tekil indirme 82

Alıntı yap