Konferans bildirisi Açık Erişim

Modern insanlarda çene evrimi ve 20 yaş dişlerinin durumu: paleontolojik ve morfolojik incelemeler

Zariç, Özgür Eren; Tekkaş, Ahmet; Yıldırım, Gamze; Çelekli, Abuzer


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263246</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Zariç, Özgür Eren</creatorName>
   <givenName>Özgür Eren</givenName>
   <familyName>Zariç</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-5293-871X</nameIdentifier>
   <affiliation>Gaziantep Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Tekkaş, Ahmet</creatorName>
   <givenName>Ahmet</givenName>
   <familyName>Tekkaş</familyName>
   <affiliation>Gaziantep Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Yıldırım, Gamze</creatorName>
   <givenName>Gamze</givenName>
   <familyName>Yıldırım</familyName>
   <affiliation>Gaziantep Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Çelekli, Abuzer</creatorName>
   <givenName>Abuzer</givenName>
   <familyName>Çelekli</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-2448-4957</nameIdentifier>
   <affiliation>Gaziantep Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Modern Insanlarda Çene Evrimi Ve 20 Yaş Dişlerinin Durumu: Paleontolojik Ve Morfolojik Incelemeler</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2023</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>20 yaş dişleri</subject>
  <subject>Beslenme alışkanlıkları</subject>
  <subject>Çene yapısı</subject>
  <subject>Evrim</subject>
  <subject>Morfoloji</subject>
  <subject>Paleontoloji</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2023-07-15</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Conference paper</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263246</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.5281/zenodo.8361987</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.5281/zenodo.8361987</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Giriş-Ama&amp;ccedil;: B&amp;uuml;y&amp;uuml;k insansı maymunların (Primat) &amp;ccedil;ene yapısı ve dişleri, evrim s&amp;uuml;recinde &amp;ouml;nemli değişimler ge&amp;ccedil;irmiştir. Bu değişimler, modern insanların (Homo sapiens sapiens) &amp;ccedil;ene yapısının ve dişlerinin paleontolojik ve morfolojik olarak incelenmesiyle anlaşılabilir. Bu &amp;ccedil;alışmanın amacı, modern insanlarda &amp;ccedil;ene evrimi ve 20 yaş dişlerinin durumu hakkında yapılan paleontolojik ve morfolojik incelemelerini derlemek ve bu konuda yapılan araştırmaların sonu&amp;ccedil;larını sunmaktır. Gere&amp;ccedil;-Y&amp;ouml;ntem: Google Scholar, Web of Science, Pub Med, Scopus ve Mendeley veri tabanlarında konunun anahtar kelimeleri ve uygun kombinasyonları kullanarak bu &amp;ccedil;alışmanın amacını destekleyecek g&amp;uuml;ncel yayınlar toplanmıştır. Yapılan araştırmalar, genellikle paleontolojik ve morfolojik incelemeler barındırmaktadır. İnsanların &amp;ccedil;ene yapısındaki ve dişlerindeki değişimleri anlamak i&amp;ccedil;in fosillerin incelenmesi, dişlerin morfolojik &amp;ouml;zelliklerinin analizi ve modern insanların &amp;ccedil;ene yapısı ve dişlerinin karşılaştırılması gibi y&amp;ouml;ntemleri i&amp;ccedil;ermektedir. Bulgular-Sonu&amp;ccedil;: Fosillerin incelenmesiyle, modern insanların &amp;ccedil;ene yapısının nasıl değiştiğini ve bu değişimlerin ne zaman ve neden meydana geldiğini; dişlerin morfolojik &amp;ouml;zelliklerinin analizinin yapılması insanların beslenme alışkanlıklarının evrim s&amp;uuml;recinde nasıl değiştiğini g&amp;ouml;stermektedir. Fosillerin incelenmesi g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;zdeki dişlerin morfolojik yapılarına g&amp;ouml;re değişimlerini vermektedir. Bazı araştırmalarda, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kullanarak alt &amp;ccedil;ene k&amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;k azı dişlerinin k&amp;ouml;k kanal anatomisinin yapısal konfig&amp;uuml;rasyonlarını ve kron-k&amp;ouml;k oranını incelemek gibi daha teknolojik y&amp;ouml;ntemler de kullanmaktadır. Modern insanların &amp;ccedil;ene yapısının, &amp;ouml;zellikle de &amp;ccedil;ene k&amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;lmesinin, dişlerin boyutlarının ve sayısının azalmasına neden olup, tarihsel s&amp;uuml;re&amp;ccedil; i&amp;ccedil;erisindeki beslenme alışkanlığının duruma etkisini g&amp;ouml;stermektedir. Ayrıca, 20 yaş dişlerinin modern insanlarda sıklıkla &amp;ccedil;ıkış problemleri yaşadığı ve bu problemlerin modern beslenme alışkanlıkları ile ilişkili olabileceği belirtilmektedir. K&amp;ouml;relmiş 20 yaş dişlerinin ve k&amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;lm&amp;uuml;ş &amp;ccedil;enenin ortodontik problemlere sebep olduğu g&amp;ouml;r&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r. Modern insanlarda &amp;ccedil;ene evrimi ve 20 yaş dişlerinin durumu hakkında yapılan paleontolojik ve morfolojik incelemeler, insan anatomisi ve evrimi hakkında &amp;ouml;nemli bilgiler sağlamaktadır. Bu bilgiler, diş hekimliği, antropoloji ve evrimsel biyoloji gibi alanlarda kullanılabilir ve insan anatomisi ve evrimi hakkındaki genel anlayışımızı artırabilir.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
185
108
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 185
İndirme 108
Veri hacmi 74.1 MB
Tekil görüntülenme 169
Tekil indirme 93

Alıntı yap