Kitap bölümü Açık Erişim

ISO 6892-1 Standardına Göre Metalik Malzemelerin Çekme Özeliklerinin Belirlenmesi

Aydemir Bulent


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 252430, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-6848-2681", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "TUBITAK UME", 
   "name": "Aydemir Bulent"
  }
 ], 
 "datePublished": "2023-03-23", 
 "description": "<p>Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada, ISO 6892 standartlar\u0131 esas al\u0131narak metalik malzemelerin &ccedil;ekme deneyi detayl\u0131 olarak ele al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. &Ccedil;ekme deneyinde elde edilen sonu&ccedil;lar ve &ccedil;ekme deney h\u0131zlar\u0131 hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgiler verilmi\u015ftir. &Uuml;lkemizde pek &ccedil;ok alanda kullan\u0131lmakta olan bu standard\u0131n &ouml;neminin vurgulanmas\u0131 ile ilgili ki\u015filere detayl\u0131 ve do\u011fru bir bilgi iletilmesi hedeflenmi\u015ftir.<br>\n&nbsp;</p>", 
 "headline": "ISO 6892-1 Standard\u0131na G\u00f6re Metalik Malzemelerin \u00c7ekme \u00d6zeliklerinin Belirlenmesi", 
 "identifier": 252430, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "mekanik testler", 
  "\u00c7ekme testi", 
  "tensile test", 
  "ISO 6892"
 ], 
 "license": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", 
 "name": "ISO 6892-1 Standard\u0131na G\u00f6re Metalik Malzemelerin \u00c7ekme \u00d6zeliklerinin Belirlenmesi", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252430"
}
156
402
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 156155
İndirme 402402
Veri hacmi 747.4 MB747.4 MB
Tekil görüntülenme 138137
Tekil indirme 324324

Alıntı yap