Kitap bölümü Açık Erişim

ISO 6892-1 Standardına Göre Metalik Malzemelerin Çekme Özeliklerinin Belirlenmesi

Aydemir Bulent


Citation Style Language JSON

{
 "ISBN": "978-625-6971-54-7", 
 "URL": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252430", 
 "abstract": "<p>Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada, ISO 6892 standartlar\u0131 esas al\u0131narak metalik malzemelerin &ccedil;ekme deneyi detayl\u0131 olarak ele al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. &Ccedil;ekme deneyinde elde edilen sonu&ccedil;lar ve &ccedil;ekme deney h\u0131zlar\u0131 hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgiler verilmi\u015ftir. &Uuml;lkemizde pek &ccedil;ok alanda kullan\u0131lmakta olan bu standard\u0131n &ouml;neminin vurgulanmas\u0131 ile ilgili ki\u015filere detayl\u0131 ve do\u011fru bir bilgi iletilmesi hedeflenmi\u015ftir.<br>\n&nbsp;</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Aydemir Bulent"
  }
 ], 
 "container_title": "M\u00fchendislik Alan\u0131nda Uluslararas\u0131 Ara\u015ft\u0131rmalar", 
 "id": "252430", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2023, 
    3, 
    23
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "note": "-", 
 "page": "307-334", 
 "publisher": "Platanus Publishing", 
 "publisher_place": "Ankara, T\u00fcrkiye", 
 "title": "ISO 6892-1 Standard\u0131na G\u00f6re Metalik Malzemelerin \u00c7ekme \u00d6zeliklerinin Belirlenmesi", 
 "type": "chapter"
}
156
402
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 156155
İndirme 402402
Veri hacmi 747.4 MB747.4 MB
Tekil görüntülenme 138137
Tekil indirme 324324

Alıntı yap