Kitap bölümü Açık Erişim

ISO 6892-1 Standardına Göre Metalik Malzemelerin Çekme Özeliklerinin Belirlenmesi

Aydemir Bulent


JSON

{
 "conceptdoi": "10.48623/aperta.252429", 
 "conceptrecid": "252429", 
 "created": "2023-05-24T20:18:03.455870+00:00", 
 "doi": "10.48623/aperta.252430", 
 "files": [
  {
   "bucket": "232109f3-55c4-4219-9057-606510c63764", 
   "checksum": "md5:24b0405d565b00c86f6e95c548e1226c", 
   "key": "270-kitap Bolum-M\u00fchendislik_Alan\u0131nda_Uluslararas\u0131_Ara\u015ft\u0131rmalar_bol\u00fcm16-ISO6892-1 cekme.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/232109f3-55c4-4219-9057-606510c63764/270-kitap%20Bolum-M%C3%BChendislik_Alan%C4%B1nda_Uluslararas%C4%B1_Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar_bol%C3%BCm16-ISO6892-1%20cekme.pdf"
   }, 
   "size": 1859184, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 252430, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252430.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/232109f3-55c4-4219-9057-606510c63764", 
  "conceptbadge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252429.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252429", 
  "doi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252430", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252430", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/252430", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252430"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "TUBITAK UME", 
    "name": "Aydemir Bulent", 
    "orcid": "0000-0001-6848-2681"
   }
  ], 
  "description": "<p>Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada, ISO 6892 standartlar\u0131 esas al\u0131narak metalik malzemelerin &ccedil;ekme deneyi detayl\u0131 olarak ele al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. &Ccedil;ekme deneyinde elde edilen sonu&ccedil;lar ve &ccedil;ekme deney h\u0131zlar\u0131 hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgiler verilmi\u015ftir. &Uuml;lkemizde pek &ccedil;ok alanda kullan\u0131lmakta olan bu standard\u0131n &ouml;neminin vurgulanmas\u0131 ile ilgili ki\u015filere detayl\u0131 ve do\u011fru bir bilgi iletilmesi hedeflenmi\u015ftir.<br>\n&nbsp;</p>", 
  "doi": "10.48623/aperta.252430", 
  "has_grant": false, 
  "imprint": {
   "isbn": "978-625-6971-54-7", 
   "place": "Ankara, T\u00fcrkiye", 
   "publisher": "Platanus Publishing"
  }, 
  "keywords": [
   "mekanik testler", 
   "\u00c7ekme testi", 
   "tensile test", 
   "ISO 6892"
  ], 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-sa"
  }, 
  "notes": "-", 
  "part_of": {
   "pages": "307-334", 
   "title": "M\u00fchendislik Alan\u0131nda Uluslararas\u0131 Ara\u015ft\u0131rmalar"
  }, 
  "publication_date": "2023-03-23", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.48623/aperta.252429", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252430"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252429"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "section", 
   "title": "Kitap b\u00f6l\u00fcm\u00fc", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Teknik Bilimler > Makina M\u00fchendisli\u011fi > Konstr\u00fcksiyon ve \u0130malat > Malzeme", 
   "Teknik Bilimler > Makina M\u00fchendisli\u011fi > Mekanik > Mekanik Testler", 
   "Teknik Bilimler > Metalurji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi > Malzeme Bilimi ve M\u00fchendisli\u011fi > Mekanik \u00d6zellikler"
  ], 
  "title": "ISO 6892-1 Standard\u0131na G\u00f6re Metalik Malzemelerin \u00c7ekme \u00d6zeliklerinin Belirlenmesi"
 }, 
 "owners": [
  1057
 ], 
 "revision": 3, 
 "stats": {
  "downloads": 405.0, 
  "unique_downloads": 325.0, 
  "unique_views": 137.0, 
  "version_downloads": 405.0, 
  "version_unique_downloads": 325.0, 
  "version_unique_views": 138.0, 
  "version_views": 156.0, 
  "version_volume": 752969520.0, 
  "views": 155.0, 
  "volume": 752969520.0
 }, 
 "updated": "2023-05-24T20:25:20.189632+00:00"
}
156
405
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 156155
İndirme 405405
Veri hacmi 753.0 MB753.0 MB
Tekil görüntülenme 138137
Tekil indirme 325325

Alıntı yap