Kitap bölümü Açık Erişim

ISO 6892-1 Standardına Göre Metalik Malzemelerin Çekme Özeliklerinin Belirlenmesi

Aydemir Bulent


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.252430</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Aydemir Bulent</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-6848-2681</nameIdentifier>
   <affiliation>TUBITAK UME</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Iso 6892-1 Standardına Göre Metalik Malzemelerin Çekme Özeliklerinin Belirlenmesi</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2023</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>mekanik testler</subject>
  <subject>Çekme testi</subject>
  <subject>tensile test</subject>
  <subject>ISO 6892</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2023-03-23</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Book section</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252430</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.252429</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa">Creative Commons Attribution Share-Alike</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Bu &amp;ccedil;alışmada, ISO 6892 standartları esas alınarak metalik malzemelerin &amp;ccedil;ekme deneyi detaylı olarak ele alınmıştır. &amp;Ccedil;ekme deneyinde elde edilen sonu&amp;ccedil;lar ve &amp;ccedil;ekme deney hızları hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. &amp;Uuml;lkemizde pek &amp;ccedil;ok alanda kullanılmakta olan bu standardın &amp;ouml;neminin vurgulanması ile ilgili kişilere detaylı ve doğru bir bilgi iletilmesi hedeflenmiştir.&lt;br&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">-</description>
 </descriptions>
</resource>
111
291
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 111110
İndirme 291291
Veri hacmi 541.0 MB541.0 MB
Tekil görüntülenme 9695
Tekil indirme 248248

Alıntı yap