Tez Açık Erişim

LİF VE UÇUCU KÜL KATKILI POLİMER İÇİ BOŞ KAZIKLARIN YUMUŞAK KİL ZEMİNLERDEKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

ARTUK, FATİH


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.252418</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>ARTUK, FATİH</creatorName>
   <givenName>FATİH</givenName>
   <familyName>ARTUK</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-4798-9277</nameIdentifier>
   <affiliation>ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Li̇f Ve Uçucu Kül Katkili Poli̇mer İçi̇ Boş Kaziklarin Yumuşak Ki̇l Zemi̇nlerdeki̇ Davranişinin Deneysel Olarak Araştirilmasi</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2016</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Yumuşak kil</subject>
  <subject>içi boş kazık</subject>
  <subject>uç kazık</subject>
  <subject>polimer</subject>
  <subject>uçucu kül</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2016-06-22</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Thesis</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252418</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.252417</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa">Creative Commons Attribution Share-Alike</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Kazıklı temeller, y&amp;uuml;zeysel temellerin yetersiz olduğu ve y&amp;uuml;ksek y&amp;uuml;k kapasitelerini karşılamak amacıyla karasal alanlarda ve denizlerde yaygın olarak kullanılan temel t&amp;uuml;r&amp;uuml;d&amp;uuml;r. Kazıklar malzeme bakımından ahşap, beton, &amp;ccedil;elik veya kompozit malzemelerden imal edilirler. Geleneksel kazıkların korozyon ve bozulma gibi etkiler nedeniyle sınırlı kullanım &amp;ouml;mr&amp;uuml; katkılı polimer kazıkların kullanımını her ge&amp;ccedil;en g&amp;uuml;n artırmaktadır. Bu sebeple, bu &amp;ccedil;alışmada lif ve u&amp;ccedil;ucu k&amp;uuml;l katkılı polimer i&amp;ccedil;i boş kazıkların yumuşak kil zeminlerde uygulanabilirliği k&amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;k boyutlu model deneyler ile araştırılmıştır. &amp;Ccedil;alışma kapsamında 5 farklı lif, u&amp;ccedil;ucu k&amp;uuml;l ve polimer karışımı kazık malzemesi olarak kullanılmıştır. Kazıklar ise u&amp;ccedil; kazık olarak d&amp;ouml;rt farklı &amp;ccedil;apta (35 mm, 50 mm, 60 mm ve 70 mm) ve &amp;uuml;&amp;ccedil; farklı tipte (i&amp;ccedil;i boş, i&amp;ccedil;i boş-altı kapalı ve kırma taş dolgulu) kullanılmıştır. Yumuşak kil zemin olarak plastik kıvamda CL (d&amp;uuml;ş&amp;uuml;k plastisiteli kil) sınıfı kaolin kili kullanılmıştır. Yapılan model deney sonu&amp;ccedil;larına g&amp;ouml;re i&amp;ccedil;i boş kazıklar en y&amp;uuml;ksek kazık taşıma kapasitesini vermişlerdir. Kazık &amp;ccedil;apının artması genel olarak kazık kapasite değerlerini artırmıştır. Sonu&amp;ccedil;ta lif ve u&amp;ccedil;ucu k&amp;uuml;l katkılı polimer i&amp;ccedil;i boş kazıkların yumuşak kil zeminlerde rahatlıkla kullanılabileceği s&amp;ouml;ylenebilir.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
85
58
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 8585
İndirme 5858
Veri hacmi 212.9 MB212.9 MB
Tekil görüntülenme 7878
Tekil indirme 5252

Alıntı yap