Tez Açık Erişim

Kompozitlerle güçlendirilmiş yığma tonozların sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmesi

Tarhan, İsmail Hakkı


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kompozitlerle güçlendirilmiş yığma tonozların sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2018-02-02</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-5161-3718</subfield>
  <subfield code="a">Tarhan, İsmail Hakkı</subfield>
  <subfield code="u">Atatürk Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="b">thesis</subfield>
  <subfield code="a">publication</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20230127112058.0</controlfield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252223</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="4">ths</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-4713-3631</subfield>
  <subfield code="a">Uysal, Habib</subfield>
  <subfield code="u">Atatürk</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252223/files/10180323.pdf</subfield>
  <subfield code="z">md5:2d83e67d27d27302bb3659c038cff596</subfield>
  <subfield code="s">8662613</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Yıllarca &amp;ccedil;eşitli y&amp;uuml;klere maruz kalmasına rağmen g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;ze kadar gelebilmiş olan tarihi yapıların onarım ve g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendirilmesi uygulamaları tarihi mirasımızın gelecek nesillere aktarımı bakımından &amp;ouml;nemli bir konudur.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bu ama&amp;ccedil;la kullanılagelmiş y&amp;ouml;ntemler beraberinde başka dezavantajlı durumlarda getirmektedir. Son yıllarda teknolojinin ilerlemesine paralel olarak &amp;uuml;retilen yeni malzemeler bu dezavantajlı durumları aşmada yardımcı olabilmektedir. Bu malzemelerin g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendime uygulamalarında kullanımı yaygınlık kazanmıştır. Lif takviyeli polimer malzemeler olarak tabir edilen bu malzemeler karbon, aramid, cam, bazalt gibi mekanik &amp;ouml;zellikleri iyi liflerden &amp;uuml;retilmektedir. Fakat diğer liflere nazaran daha iyi mekanik &amp;ouml;zelliklere sahip karbon lifi ile &amp;uuml;retilen malzemeler daha &amp;ccedil;ok uygulama bulmakta ve daha aktif g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendirme sunmaktadır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bu &amp;ccedil;alışmada, d&amp;uuml;nya hammadde rezervlerinin %72&amp;rsquo;si &amp;uuml;lkemizde bulunan bor elementinden elde edilen ve bor lifi takviyeli polimer yani BFRP (Boron Fiber Reinforced Polymer)olarak isimlendirilen malzemenin karbon lifi ile &amp;uuml;retilen ve CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) olarak isimlendirilen malzemeye iyi bir alternatif olabileceği hatta CFRP den daha &amp;uuml;st&amp;uuml;n mekanik &amp;ouml;zellikleri ile daha aktif bir g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendirme malzemesi olabileceği d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;lm&amp;uuml;ş ve tarihi yığma yapıların kritik elemanlarından tonozlar &amp;uuml;zerindeki etkinlikleri araştırılmıştır. Erişime a&amp;ccedil;ık literat&amp;uuml;rde bor lifinden &amp;uuml;retilen BFRP malzemesinin inşaat m&amp;uuml;hendisliği araştırmalarında veya g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendirme &amp;ccedil;alışmalarında kullanıldığına hen&amp;uuml;z rastlanmamıştır. Bu anlamda bu tez &amp;ccedil;alışması literat&amp;uuml;re katkı sağlayacak &amp;ouml;nc&amp;uuml; bir &amp;ccedil;alışma niteliği taşımaktadır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Erzurum ilinde bulunan aziziye tabyasındaki tuğla tonoz &amp;ouml;rnekleri incelenmiş, belirlenen bir tuğla tonoz &amp;uuml;zerinde &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;ler alınıp Ansys Workbench 17.0 programı aracılığıyla g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendirilmemiş tonoz &amp;uuml;zerinde analizler yapılmış ve &amp;ccedil;ekme gerilmesinin oluştuğu b&amp;ouml;lgeler incelenmiştir. Buna g&amp;ouml;re belirlenen 9 g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendirme tipi &amp;uuml;zerinde hem BFRP hem de CFRP malzemelerle yapılan g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendirme uygulamalarının analizleri yapılmıştır. Analizlerde literat&amp;uuml;re bağlı olarak belirlenen statik &amp;ccedil;izgisel y&amp;uuml;kten dolayı meydana gelen toplam deformasyon ve &amp;ccedil;ekme gerilmesi sonu&amp;ccedil;larıyla birlikte modal analiz yapılarak frekans değerlerindeki değişim incelenmiştir. Elde edilen sonu&amp;ccedil;lara g&amp;ouml;re her iki malzeme i&amp;ccedil;inde t&amp;uuml;m g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendirme şekillerinde toplam deformasyonun bir miktar sınırlandığı ve frekans değerlerinin artış g&amp;ouml;sterdiği tespit edilmekle birlikte her iki malzemeninde g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendirme şekline bağlı olarak &amp;ccedil;ekme gerilmesini karşılamadaki etkinliğinin artış g&amp;ouml;sterdiği ve kaydadeğer &amp;ccedil;ekme gerilmesi sınırlaması sağlayabildikleri belirlenmiştir. Ayrıca alternatif olarak sunulan BFRP malzemesinin t&amp;uuml;m analiz sonu&amp;ccedil;larında CFRP ye g&amp;ouml;re daha etkin fayda sağladığı tespit edilmiştir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252222</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">252223</controlfield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252223</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Bor lifi takviyeli polimer</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">karbon lifi takviyeli polimer</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">prepreg</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tonoz</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">yığma yapı</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">güçlendirme</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">güçlendirme</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">sonlu elemanlar yöntemi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">sonlu elemanlar yöntemi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="502" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">Atatürk Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
</record>
60
45
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 6060
İndirme 4545
Veri hacmi 389.8 MB389.8 MB
Tekil görüntülenme 4646
Tekil indirme 3939

Alıntı yap