Tez Açık Erişim

Kompozitlerle güçlendirilmiş yığma tonozların sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmesi

Tarhan, İsmail Hakkı


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.252223</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Tarhan, İsmail Hakkı</creatorName>
   <givenName>İsmail Hakkı</givenName>
   <familyName>Tarhan</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-5161-3718</nameIdentifier>
   <affiliation>Atatürk Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Kompozitlerle Güçlendirilmiş Yığma Tonozların Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Incelenmesi</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2018</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Bor lifi takviyeli polimer</subject>
  <subject>karbon lifi takviyeli polimer</subject>
  <subject>prepreg</subject>
  <subject>tonoz</subject>
  <subject>yığma yapı</subject>
  <subject>güçlendirme</subject>
  <subject>güçlendirme</subject>
  <subject>sonlu elemanlar yöntemi</subject>
  <subject>sonlu elemanlar yöntemi</subject>
 </subjects>
 <contributors>
  <contributor contributorType="Supervisor">
   <contributorName>Uysal, Habib</contributorName>
   <givenName>Habib</givenName>
   <familyName>Uysal</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-4713-3631</nameIdentifier>
   <affiliation>Atatürk</affiliation>
  </contributor>
 </contributors>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2018-02-02</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Thesis</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252223</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.252222</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Yıllarca &amp;ccedil;eşitli y&amp;uuml;klere maruz kalmasına rağmen g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;ze kadar gelebilmiş olan tarihi yapıların onarım ve g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendirilmesi uygulamaları tarihi mirasımızın gelecek nesillere aktarımı bakımından &amp;ouml;nemli bir konudur.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bu ama&amp;ccedil;la kullanılagelmiş y&amp;ouml;ntemler beraberinde başka dezavantajlı durumlarda getirmektedir. Son yıllarda teknolojinin ilerlemesine paralel olarak &amp;uuml;retilen yeni malzemeler bu dezavantajlı durumları aşmada yardımcı olabilmektedir. Bu malzemelerin g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendime uygulamalarında kullanımı yaygınlık kazanmıştır. Lif takviyeli polimer malzemeler olarak tabir edilen bu malzemeler karbon, aramid, cam, bazalt gibi mekanik &amp;ouml;zellikleri iyi liflerden &amp;uuml;retilmektedir. Fakat diğer liflere nazaran daha iyi mekanik &amp;ouml;zelliklere sahip karbon lifi ile &amp;uuml;retilen malzemeler daha &amp;ccedil;ok uygulama bulmakta ve daha aktif g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendirme sunmaktadır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bu &amp;ccedil;alışmada, d&amp;uuml;nya hammadde rezervlerinin %72&amp;rsquo;si &amp;uuml;lkemizde bulunan bor elementinden elde edilen ve bor lifi takviyeli polimer yani BFRP (Boron Fiber Reinforced Polymer)olarak isimlendirilen malzemenin karbon lifi ile &amp;uuml;retilen ve CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) olarak isimlendirilen malzemeye iyi bir alternatif olabileceği hatta CFRP den daha &amp;uuml;st&amp;uuml;n mekanik &amp;ouml;zellikleri ile daha aktif bir g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendirme malzemesi olabileceği d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;lm&amp;uuml;ş ve tarihi yığma yapıların kritik elemanlarından tonozlar &amp;uuml;zerindeki etkinlikleri araştırılmıştır. Erişime a&amp;ccedil;ık literat&amp;uuml;rde bor lifinden &amp;uuml;retilen BFRP malzemesinin inşaat m&amp;uuml;hendisliği araştırmalarında veya g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendirme &amp;ccedil;alışmalarında kullanıldığına hen&amp;uuml;z rastlanmamıştır. Bu anlamda bu tez &amp;ccedil;alışması literat&amp;uuml;re katkı sağlayacak &amp;ouml;nc&amp;uuml; bir &amp;ccedil;alışma niteliği taşımaktadır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Erzurum ilinde bulunan aziziye tabyasındaki tuğla tonoz &amp;ouml;rnekleri incelenmiş, belirlenen bir tuğla tonoz &amp;uuml;zerinde &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;ler alınıp Ansys Workbench 17.0 programı aracılığıyla g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendirilmemiş tonoz &amp;uuml;zerinde analizler yapılmış ve &amp;ccedil;ekme gerilmesinin oluştuğu b&amp;ouml;lgeler incelenmiştir. Buna g&amp;ouml;re belirlenen 9 g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendirme tipi &amp;uuml;zerinde hem BFRP hem de CFRP malzemelerle yapılan g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendirme uygulamalarının analizleri yapılmıştır. Analizlerde literat&amp;uuml;re bağlı olarak belirlenen statik &amp;ccedil;izgisel y&amp;uuml;kten dolayı meydana gelen toplam deformasyon ve &amp;ccedil;ekme gerilmesi sonu&amp;ccedil;larıyla birlikte modal analiz yapılarak frekans değerlerindeki değişim incelenmiştir. Elde edilen sonu&amp;ccedil;lara g&amp;ouml;re her iki malzeme i&amp;ccedil;inde t&amp;uuml;m g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendirme şekillerinde toplam deformasyonun bir miktar sınırlandığı ve frekans değerlerinin artış g&amp;ouml;sterdiği tespit edilmekle birlikte her iki malzemeninde g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendirme şekline bağlı olarak &amp;ccedil;ekme gerilmesini karşılamadaki etkinliğinin artış g&amp;ouml;sterdiği ve kaydadeğer &amp;ccedil;ekme gerilmesi sınırlaması sağlayabildikleri belirlenmiştir. Ayrıca alternatif olarak sunulan BFRP malzemesinin t&amp;uuml;m analiz sonu&amp;ccedil;larında CFRP ye g&amp;ouml;re daha etkin fayda sağladığı tespit edilmiştir.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
183
152
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 183183
İndirme 152152
Veri hacmi 1.3 GB1.3 GB
Tekil görüntülenme 161161
Tekil indirme 135135

Alıntı yap