Tez Açık Erişim

14-16 YAŞ GRUBU ELİT ERKEK KISA MESAFE KOŞUCULARI VE BASKETBOLCULARDA KOR STABİLİTE VE ATLETİK PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ

KAMİŞ, Okan


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">14-16 YAŞ GRUBU ELİT ERKEK KISA MESAFE KOŞUCULARI VE BASKETBOLCULARDA KOR STABİLİTE VE ATLETİK PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NoDerivatives</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2017-11-21</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-5640-7833</subfield>
  <subfield code="a">KAMİŞ, Okan</subfield>
  <subfield code="u">Gazi Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="b">thesis</subfield>
  <subfield code="a">publication</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20230111085758.0</controlfield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252202</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="4">ths</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-3172-4186</subfield>
  <subfield code="a">PEKEL, Hacı Ahmet</subfield>
  <subfield code="u">Gazi Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="4">ths</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-1378-2537</subfield>
  <subfield code="a">AYDOS, Latif</subfield>
  <subfield code="u">Gazi Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252202/files/YÜKSEK LİSANS okan_kamiş_10170781_tez.pdf</subfield>
  <subfield code="z">md5:be1328847223596acbbd17cf2772f2e4</subfield>
  <subfield code="s">13158196</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Bu çalışmanın amacı&amp;nbsp;14-16 yaş grubu elit&amp;nbsp;erkek kısa mesafe koşucuları&amp;nbsp;ve basketbolcularda kor stabilite ve atletik performans&amp;nbsp;arasındaki ilişkiyi incelemek ve karşılaştırmaktır.&amp;nbsp;Çalışmaya 16 erkek kısa mesafe koşucusu (yaş&amp;nbsp;14,18&amp;nbsp;&amp;plusmn; 0,94 yıl, boy&amp;nbsp;166,50&amp;nbsp;&amp;plusmn;&amp;nbsp;8,32 cm) ve 19 erkek basketbolcu (yaş&amp;nbsp;15,37&amp;nbsp;&amp;plusmn; 0,64 yıl, boy&amp;nbsp;176,71&amp;nbsp;&amp;plusmn;&amp;nbsp;8,08 cm) katılmıştır.&amp;nbsp;Kor stabilitedeğerleri Mackenzie (2005) tarafından geliştirilen Spora Özgü Kor&amp;nbsp;Kas Kuvvet ve Stabilite Plank Testi&amp;nbsp;ile ölçülmüştür. Atletik performans değerleri&amp;nbsp;ise&amp;nbsp;30m sürat koşu testi, pro agility&amp;nbsp;çeviklik testi, durarak uzun atlama testi, 60sn mekik&amp;nbsp;çekme testi, otur-uzan&amp;nbsp;testi, sağ ve sol&amp;nbsp;el kavrama kuvveti testleri ile&amp;nbsp;ölçülmüştür. Kor Stabilite ile atletik performans değerlerinin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Kor Stabilite ve atletik performans&amp;nbsp;arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ise Spearman&amp;rsquo;s rho testi kullanılmıştır. Kısa mesafe koşucularında kor stabilite ve atletik performans ölçümlerinde&amp;nbsp;istatiksel olarak&amp;nbsp;ilişki tespit edilmemiştir&amp;nbsp;(p&amp;gt;0,05). Basketbolcularda ise sadece kor stabilite ile 30m&amp;nbsp;sürat koşusu arasında (r=-0,477, p=0,039) negatif yönde zayıf korelasyon tespit edilmiştir. Gruplar&amp;nbsp;birlikte değerlendirildiğinde kor stabilite ile durarak uzun atlama testi (r=0,463, p=0,005),&amp;nbsp;60sn mekik çekme testi (r=0,360, p=0,034) ve otur-uzan testi (r=0.544, p=0.001) arasında pozitif yönde zayıf ve orta korelasyon tespit edilmiştir. Çalışma sonucuna göre kısa mesafe koşucuları&amp;nbsp;ve basketbolcular arasında kor stabilite&amp;nbsp;(Z=-2,644, p=0,008),&amp;nbsp;pro agility çevikliktesti (Z=-2,551, p=0,011), durarak uzun atlama (Z=-2,253, p=0,024), 60sn mekik çekme testi&amp;nbsp;(Z=-2,458, p=0,014), otur-uzan testi (Z=-3,780, p=0,000) ve sağ ve sol el kavrama kuvvetleri&amp;nbsp;(Z=-1,970, p=0,049)&amp;nbsp;arasında anlamlı farklılık tespit edilirken 30m sürat&amp;nbsp;testi (Z=-0,613, p=0,540)&amp;nbsp;performanslarında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252201</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">252202</controlfield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252202</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kor stabilite</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">kor kuvvet</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">kor antrenman</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">atletizm</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">basketbol</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">atletik performans</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="502" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">Gazi Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
</record>
38
25
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 3838
İndirme 2525
Veri hacmi 329.0 MB329.0 MB
Tekil görüntülenme 2727
Tekil indirme 2020

Alıntı yap