Tez Açık Erişim

14-16 YAŞ GRUBU ELİT ERKEK KISA MESAFE KOŞUCULARI VE BASKETBOLCULARDA KOR STABİLİTE VE ATLETİK PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ

KAMİŞ, Okan


Dublin Core

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>KAMİŞ, Okan</dc:creator>
 <dc:date>2017-11-21</dc:date>
 <dc:description>Bu çalışmanın amacı 14-16 yaş grubu elit erkek kısa mesafe koşucuları ve basketbolcularda kor stabilite ve atletik performans arasındaki ilişkiyi incelemek ve karşılaştırmaktır. Çalışmaya 16 erkek kısa mesafe koşucusu (yaş 14,18 ± 0,94 yıl, boy 166,50 ± 8,32 cm) ve 19 erkek basketbolcu (yaş 15,37 ± 0,64 yıl, boy 176,71 ± 8,08 cm) katılmıştır. Kor stabilitedeğerleri Mackenzie (2005) tarafından geliştirilen Spora Özgü Kor Kas Kuvvet ve Stabilite Plank Testi ile ölçülmüştür. Atletik performans değerleri ise 30m sürat koşu testi, pro agility çeviklik testi, durarak uzun atlama testi, 60sn mekik çekme testi, otur-uzan testi, sağ ve sol el kavrama kuvveti testleri ile ölçülmüştür. Kor Stabilite ile atletik performans değerlerinin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Kor Stabilite ve atletik performans arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ise Spearman’s rho testi kullanılmıştır. Kısa mesafe koşucularında kor stabilite ve atletik performans ölçümlerinde istatiksel olarak ilişki tespit edilmemiştir (p&gt;0,05). Basketbolcularda ise sadece kor stabilite ile 30m sürat koşusu arasında (r=-0,477, p=0,039) negatif yönde zayıf korelasyon tespit edilmiştir. Gruplar birlikte değerlendirildiğinde kor stabilite ile durarak uzun atlama testi (r=0,463, p=0,005), 60sn mekik çekme testi (r=0,360, p=0,034) ve otur-uzan testi (r=0.544, p=0.001) arasında pozitif yönde zayıf ve orta korelasyon tespit edilmiştir. Çalışma sonucuna göre kısa mesafe koşucuları ve basketbolcular arasında kor stabilite (Z=-2,644, p=0,008), pro agility çevikliktesti (Z=-2,551, p=0,011), durarak uzun atlama (Z=-2,253, p=0,024), 60sn mekik çekme testi (Z=-2,458, p=0,014), otur-uzan testi (Z=-3,780, p=0,000) ve sağ ve sol el kavrama kuvvetleri (Z=-1,970, p=0,049) arasında anlamlı farklılık tespit edilirken 30m sürat testi (Z=-0,613, p=0,540) performanslarında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir.</dc:description>
 <dc:identifier>https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252202</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252202</dc:identifier>
 <dc:language>tur</dc:language>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/</dc:rights>
 <dc:subject>Kor stabilite</dc:subject>
 <dc:subject>kor kuvvet</dc:subject>
 <dc:subject>kor antrenman</dc:subject>
 <dc:subject>atletizm</dc:subject>
 <dc:subject>basketbol</dc:subject>
 <dc:subject>atletik performans</dc:subject>
 <dc:title>14-16 YAŞ GRUBU ELİT ERKEK KISA MESAFE KOŞUCULARI VE BASKETBOLCULARDA KOR STABİLİTE VE ATLETİK PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</dc:type>
 <dc:type>publication-thesis</dc:type>
</oai_dc:dc>
38
25
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 3838
İndirme 2525
Veri hacmi 329.0 MB329.0 MB
Tekil görüntülenme 2727
Tekil indirme 2020

Alıntı yap