Tez Açık Erişim

14-16 YAŞ GRUBU ELİT ERKEK KISA MESAFE KOŞUCULARI VE BASKETBOLCULARDA KOR STABİLİTE VE ATLETİK PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ

KAMİŞ, Okan


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.252202</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>KAMİŞ, Okan</creatorName>
   <givenName>Okan</givenName>
   <familyName>KAMİŞ</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-5640-7833</nameIdentifier>
   <affiliation>Gazi Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>14-16 Yaş Grubu Eli̇t Erkek Kisa Mesafe Koşuculari Ve Basketbolcularda Kor Stabi̇li̇te Ve Atleti̇k Performans Arasindaki̇ İli̇şki̇</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2017</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Kor stabilite</subject>
  <subject>kor kuvvet</subject>
  <subject>kor antrenman</subject>
  <subject>atletizm</subject>
  <subject>basketbol</subject>
  <subject>atletik performans</subject>
 </subjects>
 <contributors>
  <contributor contributorType="Supervisor">
   <contributorName>PEKEL, Hacı Ahmet</contributorName>
   <givenName>Hacı Ahmet</givenName>
   <familyName>PEKEL</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-3172-4186</nameIdentifier>
   <affiliation>Gazi Üniversitesi</affiliation>
  </contributor>
  <contributor contributorType="Supervisor">
   <contributorName>AYDOS, Latif</contributorName>
   <givenName>Latif</givenName>
   <familyName>AYDOS</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-1378-2537</nameIdentifier>
   <affiliation>Gazi Üniversitesi</affiliation>
  </contributor>
 </contributors>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2017-11-21</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Thesis</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252202</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.252201</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NoDerivatives</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Bu çalışmanın amacı&amp;nbsp;14-16 yaş grubu elit&amp;nbsp;erkek kısa mesafe koşucuları&amp;nbsp;ve basketbolcularda kor stabilite ve atletik performans&amp;nbsp;arasındaki ilişkiyi incelemek ve karşılaştırmaktır.&amp;nbsp;Çalışmaya 16 erkek kısa mesafe koşucusu (yaş&amp;nbsp;14,18&amp;nbsp;&amp;plusmn; 0,94 yıl, boy&amp;nbsp;166,50&amp;nbsp;&amp;plusmn;&amp;nbsp;8,32 cm) ve 19 erkek basketbolcu (yaş&amp;nbsp;15,37&amp;nbsp;&amp;plusmn; 0,64 yıl, boy&amp;nbsp;176,71&amp;nbsp;&amp;plusmn;&amp;nbsp;8,08 cm) katılmıştır.&amp;nbsp;Kor stabilitedeğerleri Mackenzie (2005) tarafından geliştirilen Spora Özgü Kor&amp;nbsp;Kas Kuvvet ve Stabilite Plank Testi&amp;nbsp;ile ölçülmüştür. Atletik performans değerleri&amp;nbsp;ise&amp;nbsp;30m sürat koşu testi, pro agility&amp;nbsp;çeviklik testi, durarak uzun atlama testi, 60sn mekik&amp;nbsp;çekme testi, otur-uzan&amp;nbsp;testi, sağ ve sol&amp;nbsp;el kavrama kuvveti testleri ile&amp;nbsp;ölçülmüştür. Kor Stabilite ile atletik performans değerlerinin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Kor Stabilite ve atletik performans&amp;nbsp;arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ise Spearman&amp;rsquo;s rho testi kullanılmıştır. Kısa mesafe koşucularında kor stabilite ve atletik performans ölçümlerinde&amp;nbsp;istatiksel olarak&amp;nbsp;ilişki tespit edilmemiştir&amp;nbsp;(p&amp;gt;0,05). Basketbolcularda ise sadece kor stabilite ile 30m&amp;nbsp;sürat koşusu arasında (r=-0,477, p=0,039) negatif yönde zayıf korelasyon tespit edilmiştir. Gruplar&amp;nbsp;birlikte değerlendirildiğinde kor stabilite ile durarak uzun atlama testi (r=0,463, p=0,005),&amp;nbsp;60sn mekik çekme testi (r=0,360, p=0,034) ve otur-uzan testi (r=0.544, p=0.001) arasında pozitif yönde zayıf ve orta korelasyon tespit edilmiştir. Çalışma sonucuna göre kısa mesafe koşucuları&amp;nbsp;ve basketbolcular arasında kor stabilite&amp;nbsp;(Z=-2,644, p=0,008),&amp;nbsp;pro agility çevikliktesti (Z=-2,551, p=0,011), durarak uzun atlama (Z=-2,253, p=0,024), 60sn mekik çekme testi&amp;nbsp;(Z=-2,458, p=0,014), otur-uzan testi (Z=-3,780, p=0,000) ve sağ ve sol el kavrama kuvvetleri&amp;nbsp;(Z=-1,970, p=0,049)&amp;nbsp;arasında anlamlı farklılık tespit edilirken 30m sürat&amp;nbsp;testi (Z=-0,613, p=0,540)&amp;nbsp;performanslarında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
38
25
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 3838
İndirme 2525
Veri hacmi 329.0 MB329.0 MB
Tekil görüntülenme 2727
Tekil indirme 2020

Alıntı yap