Afiş Açık Erişim

Referans Masası Tasarımını Yeniden Düşünmek: Dünya ve Türkiye'de durum

Kubat, Gülçin


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.252063</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Kubat, Gülçin</creatorName>
   <givenName>Gülçin</givenName>
   <familyName>Kubat</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-9009-8758</nameIdentifier>
   <affiliation>İTÜ</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Referans Masası Tasarımını Yeniden Düşünmek: Dünya Ve Türkiye'De Durum</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>referans masası tasarımı</subject>
  <subject>infodesk</subject>
  <subject>akademik kütüphane</subject>
  <subject>information desk</subject>
  <subject>research support service</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-11-23</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Poster</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252063</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.252062</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa">Creative Commons Attribution Share-Alike</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;1876&amp;#39;da Samuel S. Green Referans Hizmetini; &amp;ldquo;bir k&amp;uuml;t&amp;uuml;phaneciden sık sık bir şeyler hakkında bilgi vermesinin istendiği ve soran kişinin hakkında hi&amp;ccedil;bir şey bilmediği s&amp;uuml;re&amp;ccedil;lerdir.&amp;rdquo; şeklinde tanımlanmıştır(akt. Lenkart &amp;amp; Yu, 2017, s.269)Bu anlayışlı g&amp;ouml;zlem her referans k&amp;uuml;t&amp;uuml;phanecinin hizmetleri uyarlaması ve iyileştirmesi i&amp;ccedil;in bug&amp;uuml;n dege&amp;ccedil;erliliğini korumaya devam etmektedir. Referans&amp;rdquo; kelimesinin karşılığı en basit ifadeyle &amp;ldquo;soruları yanıtlamak&amp;rdquo; olsa da g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;z teknoloji temelli toplum yapısında bu ifadenin hizmetleri anlatmada yetersiz kaldığı g&amp;ouml;r&amp;uuml;lmektedir.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
134
60
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 134134
İndirme 6060
Veri hacmi 156.7 MB156.7 MB
Tekil görüntülenme 120120
Tekil indirme 5353

Alıntı yap