Afiş Açık Erişim

Referans Masası Tasarımını Yeniden Düşünmek: Dünya ve Türkiye'de durum

Kubat, Gülçin


Citation Style Language JSON

{
 "URL": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252063", 
 "abstract": "<p>1876&#39;da Samuel S. Green Referans Hizmetini; &ldquo;bir k&uuml;t&uuml;phaneciden s\u0131k s\u0131k bir \u015feyler hakk\u0131nda bilgi vermesinin istendi\u011fi ve soran ki\u015finin hakk\u0131nda hi&ccedil;bir \u015fey bilmedi\u011fi s&uuml;re&ccedil;lerdir.&rdquo; \u015feklinde tan\u0131mlanm\u0131\u015ft\u0131r(akt. Lenkart &amp; Yu, 2017, s.269)Bu anlay\u0131\u015fl\u0131 g&ouml;zlem her referans k&uuml;t&uuml;phanecinin hizmetleri uyarlamas\u0131 ve iyile\u015ftirmesi i&ccedil;in bug&uuml;n dege&ccedil;erlili\u011fini korumaya devam etmektedir. Referans&rdquo; kelimesinin kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 en basit ifadeyle &ldquo;sorular\u0131 yan\u0131tlamak&rdquo; olsa da g&uuml;n&uuml;m&uuml;z teknoloji temelli toplum yap\u0131s\u0131nda bu ifadenin hizmetleri anlatmada yetersiz kald\u0131\u011f\u0131 g&ouml;r&uuml;lmektedir.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Kubat", 
   "given": " G\u00fcl\u00e7in"
  }
 ], 
 "id": "252063", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2021, 
    11, 
    23
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "title": "Referans Masas\u0131 Tasar\u0131m\u0131n\u0131 Yeniden D\u00fc\u015f\u00fcnmek: D\u00fcnya ve T\u00fcrkiye'de durum", 
 "type": "graphic"
}
134
60
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 134134
İndirme 6060
Veri hacmi 156.7 MB156.7 MB
Tekil görüntülenme 120120
Tekil indirme 5353

Alıntı yap