Dergi makalesi Açık Erişim

Toplum Mühendisliği ve Sürdürülebilir Cehalet

Nagaş, SMMM Erol


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="001">229526</controlfield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution Share-Alike</subfield>
  <subfield code="u">http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.229524</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="p">Leviathan Sosyal Bilimler ve Edebiyat Dergisi</subfield>
  <subfield code="n">2</subfield>
  <subfield code="c">14-19</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20220901081644.0</controlfield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;Ouml;Z&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Tarih boyunca, ilk &amp;ccedil;ağların şehir devletlerinden g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;z modern toplumuna kadar, toplumun eğitim ve gelişmişlik d&amp;uuml;zeyi ile demokrasinin uygulanma g&amp;uuml;c&amp;uuml; arasında doğrusal bir orantı olagelmiştir. Kabul edilen g&amp;ouml;r&amp;uuml;ş toplumun eğitim seviyesi arttık&amp;ccedil;a demokrasinin daha yaygın ve uygulanabilir olduğudur. Yine bu nedenledir ki tarih boyunca ortaya &amp;ccedil;ıkan otoriter rejimler, kendi iktidarlarının devamlılığını sağlamak ve halkı şekillendirmek amacıyla &lt;strong&gt;&lt;em&gt;&amp;lsquo;toplum m&amp;uuml;hendisliği&amp;rsquo;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; y&amp;ouml;ntemine başvurmuşlardır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ABSTRACT&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Throughout history, from the city-states of the early ages to today&amp;#39;s modern society, there has been a linear proportionality between the level of education and development level of the society and the power of democracy. The accepted view is that as the education level of the society increases, democracy becomes more widespread and applicable. It is also for this reason that authoritarian regimes that have emerged throughout history have resorted to the method of &lt;strong&gt;&amp;quot;social engineering&amp;quot;&lt;/strong&gt; in order to ensure the continuity of their power and shape the people.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Toplum Mühendisliği ve Sürdürülebilir Cehalet</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:229526</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:c2731f6d420ed3d67aa258e1b6f3b417</subfield>
  <subfield code="s">375804</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/229526/files/TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR CEHALET.docx</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:fda48c5fc4c6f8431330313c51fc0979</subfield>
  <subfield code="s">647808</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/229526/files/TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR CEHALET.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.229526</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-08-30</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Toplum Mühendisliği</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Cehalet</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Sürdürülebilir Cehalet</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Eğitim</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Demokrasi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Social Engineering</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Ignorance</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Sustainable Ignorance</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Education</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Democracy</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-3028-007X</subfield>
  <subfield code="u">Enstitü İstanbul İsmek</subfield>
  <subfield code="a">Nagaş, SMMM Erol</subfield>
 </datafield>
</record>
553
440
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 553380
İndirme 440407
Veri hacmi 270.1 MB257.7 MB
Tekil görüntülenme 444346
Tekil indirme 397370

Alıntı yap