Dergi makalesi Açık Erişim

Toplum Mühendisliği ve Sürdürülebilir Cehalet

Nagaş, SMMM Erol


Dublin Core

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Nagaş, SMMM Erol</dc:creator>
 <dc:date>2022-08-30</dc:date>
 <dc:description>ÖZ

   Tarih boyunca, ilk çağların şehir devletlerinden günümüz modern toplumuna kadar, toplumun eğitim ve gelişmişlik düzeyi ile demokrasinin uygulanma gücü arasında doğrusal bir orantı olagelmiştir. Kabul edilen görüş toplumun eğitim seviyesi arttıkça demokrasinin daha yaygın ve uygulanabilir olduğudur. Yine bu nedenledir ki tarih boyunca ortaya çıkan otoriter rejimler, kendi iktidarlarının devamlılığını sağlamak ve halkı şekillendirmek amacıyla ‘toplum mühendisliği’ yöntemine başvurmuşlardır.

ABSTRACT

   Throughout history, from the city-states of the early ages to today's modern society, there has been a linear proportionality between the level of education and development level of the society and the power of democracy. The accepted view is that as the education level of the society increases, democracy becomes more widespread and applicable. It is also for this reason that authoritarian regimes that have emerged throughout history have resorted to the method of "social engineering" in order to ensure the continuity of their power and shape the people.</dc:description>
 <dc:identifier>https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/229526</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:aperta.ulakbim.gov.tr:229526</dc:identifier>
 <dc:language>tur</dc:language>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa</dc:rights>
 <dc:source>Leviathan Sosyal Bilimler ve Edebiyat Dergisi 2 14-19</dc:source>
 <dc:subject>Toplum Mühendisliği</dc:subject>
 <dc:subject>Cehalet</dc:subject>
 <dc:subject>Sürdürülebilir Cehalet</dc:subject>
 <dc:subject>Eğitim</dc:subject>
 <dc:subject>Demokrasi</dc:subject>
 <dc:subject>Social Engineering</dc:subject>
 <dc:subject>Ignorance</dc:subject>
 <dc:subject>Sustainable Ignorance</dc:subject>
 <dc:subject>Education</dc:subject>
 <dc:subject>Democracy</dc:subject>
 <dc:title>Toplum Mühendisliği ve Sürdürülebilir Cehalet</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
546
411
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 546373
İndirme 411378
Veri hacmi 251.6 MB239.2 MB
Tekil görüntülenme 438340
Tekil indirme 378351

Alıntı yap