Tez Açık Erişim

Kolorektal Kanserli Hastalarda Perioperatif Hemşire Danışmanlığının Hasta Sonuçlarına Etkisi

Emel Sütsünbüloğlu


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.229518</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">thesis</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="502" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">Dokuz Eylül Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.229519</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-6459-2584</subfield>
  <subfield code="4">ths</subfield>
  <subfield code="u">Dokuz Eylül Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Fatma Vural</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-08-18</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">229519</controlfield>
 <controlfield tag="005">20220818083159.0</controlfield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-1363-8471</subfield>
  <subfield code="u">Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Emel Sütsünbüloğlu</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kolorektal Kanserli Hastalarda Perioperatif Hemşire Danışmanlığının Hasta Sonuçlarına Etkisi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:229519</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">7110087</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/229519/files/Emel Sütsünbüloğlu Doktora tez.pdf</subfield>
  <subfield code="z">md5:4d0614a5e1067d48acf0d4a3a039e3b5</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">kolorektal kanser</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">cinsel disfonksiyon</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">karşılanmamış gereksinim</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">yaşam kalitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">hemşire danışmanlığı</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;&amp;ccedil;alışmanın amacı kolorektal kanser cerrahisi uygulanan hastalarda perioperatif hemşire danışmanlığın karşılanmamış gereksinim, yaşam kalitesi ve cinsel fonksiyonlara etkisini incelemektir. Araştırma iki aşamalı olup, birinci aşama metodolojik; ikinci aşamada yarı deneysel tiptedir. Birinci aşamada Kanserden Sağ Kalanların Karşılanmamış Gereksinimleri (K-KG) &amp;ouml;l&amp;ccedil;eğinin T&amp;uuml;rk&amp;ccedil;e ge&amp;ccedil;erlik ve g&amp;uuml;venirlik &amp;ccedil;alışması yapıldı. İkinci aşamada ise elektif ve acil kolorektal kanser cerrahisi planlanan 82 hasta (kontrol n=45; girişim n=37) &amp;ouml;rneklemi oluşturdu. Veriler ameliyat &amp;ouml;ncesi ve ameliyat sonrası &amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;nc&amp;uuml; ayda, KCİ&amp;Ouml;, EİUD, K-KG, EORTC QLQ-C30 ve CR29 ile toplandı. Birinci aşamada K-KG total Cronbach alpha .96, doğrulayıcı fakt&amp;ouml;r analizi uyum indeksleri kabul edilebilir değerlerde bulundu. İkinci aşamada kontrol ve deney grubunun &amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;nc&amp;uuml; ay puanları karşılaştırıldığında; ameliyat sonrası &amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;nc&amp;uuml; ay K-KG karşılanmamış ve total gereksinim puanları arasında, EORTC QLQ-C30 genel sağlık, fiziksel, rol, emosyonel fonksiyon, yorgunluk, uykusuzluk, ağrı, diyare, konstipasyon puanları arasında, EORTC QLQ-CR29 beden imaji, anksiyete, kilo kaybı, &amp;uuml;riner sıklık, diz&amp;uuml;ri, &amp;uuml;riner inkontinans, karın ağrısı, kal&amp;ccedil;a ağrısı, şişkinlik, gaz, dışkı sıklığı, fekal inkontinans, utan&amp;ccedil; puanları arasında istatiksel olarak anlamlı fark olduğu saptandı. Perioperatif hemşire danışmanlığı girişiminin hastaların karşılanmamış gereksinimlerini azalttığı, genel yaşam kalitesinin arttırdığı, yaşam kalitesinin fiziksel, rol ve emosyonel fonksiyon d&amp;uuml;zeyinde iyileşme sağladığı, yorgunluk, uykusuzluk ve yara problemlerini, genel ağrı, karın ağrısı ve kal&amp;ccedil;a ağrısı d&amp;uuml;zeyini, &amp;uuml;riner sıklık, &amp;uuml;riner inkontinans, diz&amp;uuml;ri gibi &amp;uuml;riner semptomların ve şişkinlik, gaz, diyare, konstipasyon, fekal inkontinans, dışkı sıklığı gibi bağırsak semptomlarının d&amp;uuml;zeyini azalttığı, beden imajı algısını iyileştirdiği, utanma duygusunu ve anksiyeteyi azalltığı, kilo kontrol&amp;uuml;nde iyileşme sağladığı ve memnuniyeti arttırdığı bulundu.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution Share-Alike</subfield>
 </datafield>
</record>
110
67
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 110110
İndirme 6767
Veri hacmi 476.4 MB476.4 MB
Tekil görüntülenme 9696
Tekil indirme 6464

Alıntı yap