Dergi makalesi Açık Erişim

1980 Sonrası Dönemde Afganistan'da Terör Eylemleri ve Toplumsal Sonuçları

AHMADI, Ramazan


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">1980	Sonrası	Dönemde	Afganistan'da	Terör	Eylemleri	ve	Toplumsal	Sonuçları</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.52108/2757-5942.3.2.7</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Akdeniz University</subfield>
  <subfield code="a">AHMADI, Ramazan</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-8299-7080</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/229517/files/Ahmadi-2022.pdf</subfield>
  <subfield code="z">md5:62260847527b8917635160428cc1433d</subfield>
  <subfield code="s">500716</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20220815161047.0</controlfield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Afganistan, Taliban, Terör</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">229517</controlfield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;K&amp;uuml;resel bir tehdit olarak ter&amp;ouml;rizm, d&amp;uuml;nya barışını ve g&amp;uuml;venliğini tehlike altında bırakmaktadır. 40 yılı aşkın bir s&amp;uuml;redir savaş ortamında bulunan Afganistan ter&amp;ouml;re kaynaklık eden bir &amp;uuml;lke olarak bilinmektedir. Bu &amp;ccedil;alışmasının amacı Afganistan&amp;rsquo;daki ter&amp;ouml;r eylemlerinin nedenlerini araştırmak ve bu krizin toplumsal sonu&amp;ccedil;ları &amp;uuml;zerine değerlendirmelerde bulunarak ter&amp;ouml;rle m&amp;uuml;cadele politikası i&amp;ccedil;in yararlı olacaktır. Nitel araştırma desenine g&amp;ouml;re tasarlanan bu &amp;ccedil;alışmada birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanılarak dok&amp;uuml;man analizi tekniği kullanılmaktadır. Suud k&amp;ouml;kenli Usame Bin Ladin tarafından Afganistan&amp;rsquo;da kurulan El Kaide, radikalizm ve k&amp;ouml;ktendinciliğin temsilciliğini &amp;uuml;stlenmiş ve sonrasında diğer &amp;uuml;lkelere n&amp;uuml;fuz etmiştir. 1994 yılında, Pakistan&amp;#39;ın siyasi &amp;ccedil;ıkarları ve desteği doğrultusunda Taliban &amp;ouml;rg&amp;uuml;t&amp;uuml; kurulmuştur. Bu bağlamda Afganistan&amp;#39;daki savaş ve ter&amp;ouml;rizm, k&amp;ouml;kleri hem yabancı &amp;uuml;lkelerin m&amp;uuml;dahalelerine hem de Afganistan&amp;#39;daki grup i&amp;ccedil;i &amp;ccedil;atışmalara dayanan &amp;ccedil;eşitli fakt&amp;ouml;rlere dayanmaktadır. &amp;Ouml;te yandan Afganistan, geleneksel bir toplumdur ve k&amp;ouml;ktendincilik sebebi ile dinin radikal yorumları &amp;ccedil;er&amp;ccedil;evesinde ter&amp;ouml;rist grupların oluşumuna yol a&amp;ccedil;maktadır. Bu y&amp;uuml;zden &amp;uuml;lkedeki ter&amp;ouml;r faaliyetleri siyasi, ekonomik, sosyal ve k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel alanlarda olumsuz sonu&amp;ccedil;ların ortaya &amp;ccedil;ıkmasına neden olmuştur. UNAMA raporuna g&amp;ouml;re 2009-2020 yılları arasında 38.559&amp;#39;dan fazla sivil &amp;ouml;ld&amp;uuml;r&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r ve 72334 sivil yaralanmıştır. G&amp;uuml;vensizlik ekonomik yapıyı durdurmuş, yoksulluk, işsizlik, savaş ve ter&amp;ouml;r faaliyetleri pek &amp;ccedil;ok insanın &amp;uuml;lkesini terk etmesine yol a&amp;ccedil;mıştır. &amp;Uuml;lkedeki ter&amp;ouml;r faaliyetleri Afganistan&amp;#39;ı narkotik maddeler &amp;uuml;reten &amp;uuml;lkelerden biri haline getirmiştir. Burada bulunan ter&amp;ouml;r &amp;ouml;rg&amp;uuml;tleri uyuşturucu ka&amp;ccedil;ak&amp;ccedil;ılığı yoluyla kendilerini finanse etme yoluna girmiş ve beraberinde eğitim sistemi zarar g&amp;ouml;rm&amp;uuml;ş, bazı b&amp;ouml;lgelerde okulların ve eğitim merkezlerinin kapatılması nedeniyle n&amp;uuml;fusun nitelikli bir hale d&amp;ouml;n&amp;uuml;şmesinin imkanları ortadan kaldırılmıştır.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:229517</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-08-15</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="p">Sosyolojik Bağlam Dergisi</subfield>
  <subfield code="n">2</subfield>
  <subfield code="c">203-218</subfield>
  <subfield code="v">3</subfield>
 </datafield>
</record>
211
94
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 211
İndirme 94
Veri hacmi 47.1 MB
Tekil görüntülenme 185
Tekil indirme 87

Alıntı yap