Dergi makalesi Açık Erişim

Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

YILDIRIM, Kasım; ÇAĞLAYAN, Savaş


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kültürlerarasılık, Duyarlılık Ölçeği, Muğla</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.52108/2757-5942.3.2.4</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20220815155657.0</controlfield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="n">2</subfield>
  <subfield code="v">3</subfield>
  <subfield code="c">157-172</subfield>
  <subfield code="p">Sosyolojik Bağlam Dergisi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="b">article</subfield>
  <subfield code="a">publication</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-08-15</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:229511</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">229511</controlfield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kültürlerarası	Duyarlılık	Ölçeğinin	Türkçe	Uyarlaması:	 Üniversite	Öğrencileri	Üzerine	Bir	Araştırma</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">992062</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/229511/files/Yildirim-Caglayan-2022.pdf</subfield>
  <subfield code="z">md5:0fe921a418554c7699a1c4dd9516997b</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-6879-5039</subfield>
  <subfield code="a">ÇAĞLAYAN, Savaş</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-1406-709X</subfield>
  <subfield code="a">YILDIRIM, Kasım</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;K&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel farklılıkları bilme ve anlama, yaşam kalitesi ve sosyal k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel iyi oluş hali i&amp;ccedil;in &amp;ccedil;ok &amp;ouml;nemlidir. &amp;Ccedil;&amp;uuml;nk&amp;uuml; bu s&amp;uuml;re&amp;ccedil; farklı k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rlerden insanların k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rlerarası diyalog vasıtası ile toplumsal anlama ve kabul perspektifinin gelişimine katkıda bulunmalarına yardımcı olur. Bu k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rlerarası anlamayı geliştirmek i&amp;ccedil;in gerekli olan becerilerden birisi de k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rlerarası duyarlılıktır. Bu &amp;ccedil;alışmanın amacı k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rlerarası duyarlılık &amp;ouml;l&amp;ccedil;eğinin T&amp;uuml;rk&amp;ccedil;e diline uyarlamasına y&amp;ouml;nelik ge&amp;ccedil;erlilik ve g&amp;uuml;venirlilik &amp;ccedil;alışmalarını ger&amp;ccedil;ekleştirmektir. Fakt&amp;ouml;r analizi ve g&amp;uuml;venirlik &amp;ccedil;alışmaları i&amp;ccedil;in 375 &amp;uuml;niversite &amp;ouml;ğrencisinden veri toplanmıştır. Yapılan &amp;ccedil;alışmalarda 35 maddeden oluşan altı fakt&amp;ouml;rl&amp;uuml; bir yapı elde edilmiştir. Uyarlanan &amp;ouml;l&amp;ccedil;me aracının i&amp;ccedil; tutarlılık katsayısı t&amp;uuml;m &amp;ouml;l&amp;ccedil;ek i&amp;ccedil;in .82 olarak hesaplanmıştır. &amp;Ouml;l&amp;ccedil;eğin alt fakt&amp;ouml;rlerine ilişkin g&amp;uuml;venirlik değerlerinin .50 ve .69 arasında değiştiği g&amp;ouml;r&amp;uuml;lmektedir. G&amp;uuml;venirlilikle ilgili &amp;ccedil;ok y&amp;uuml;ksek değerler ortaya &amp;ccedil;ıkmamasına rağmen &amp;ouml;l&amp;ccedil;eğin alt fakt&amp;ouml;rlerine ilişkin g&amp;uuml;venirlilik değerlerin kabul edilebilir sınırlarda olduğu ifade edilebilir. Başka bir deyişle &amp;ouml;l&amp;ccedil;ekteki maddelerin birbirleriyle ilişkili (homojen) olduğu ve aynı yapıyı &amp;ouml;l&amp;ccedil;t&amp;uuml;ğ&amp;uuml; s&amp;ouml;ylenebilir. Bunun yanında yapılan doğrulayıcı fakt&amp;ouml;r analizinden elde edilen uyum iyilik değerleri (CFI, TLI, RMSA, SRMR) uyarlanan &amp;ouml;l&amp;ccedil;eğin bu yapıda T&amp;uuml;rk&amp;ccedil;e dili kontekstinde de kullanılabileceğini g&amp;ouml;stermiştir&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
</record>
309
192
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 309
İndirme 192
Veri hacmi 190.5 MB
Tekil görüntülenme 264
Tekil indirme 177

Alıntı yap