Dergi makalesi Açık Erişim

DİJİTALLEŞEN DÜNYADA ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR: DİJİTAL EBEVEYN(LİK) VE DİJİTAL ÇOCUK(LUK)

Küçükoba,Ercan


JSON

{
 "conceptdoi": "10.48623/aperta.229490", 
 "conceptrecid": "229490", 
 "created": "2022-08-04T06:47:39.668312+00:00", 
 "doi": "10.48623/aperta.229497", 
 "files": [
  {
   "bucket": "d77bf280-0ce3-49b0-a689-fbc87b20dbca", 
   "checksum": "md5:d39dfb6ed1ed94e28886b10c1dad1b4e", 
   "key": "D__J__TALLE__EN D__NYADA __ST__N YETENEKL__ __OCUKLAR_ D__J__TAL EBEVEYN(L__K) VE D__J__TAL __OCUK(LUK)[", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/d77bf280-0ce3-49b0-a689-fbc87b20dbca/D__J__TALLE__EN%20D__NYADA%20__ST__N%20YETENEKL__%20__OCUKLAR_%20D__J__TAL%20EBEVEYN%28L__K%29%20VE%20D__J__TAL%20__OCUK%28LUK%29%5B"
   }, 
   "size": 308728, 
   "type": ""
  }
 ], 
 "id": 229497, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.229497.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/d77bf280-0ce3-49b0-a689-fbc87b20dbca", 
  "conceptbadge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.229490.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.48623/aperta.229490", 
  "doi": "https://doi.org/10.48623/aperta.229497", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/229497", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/229497", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/229497"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "Bnad\u0131rma Onyedi Eyl\u00fcl \u00dcniversitesi", 
    "name": "K\u00fc\u00e7\u00fckoba,Ercan", 
    "orcid": "0000-0002-9274-7739"
   }
  ], 
  "description": "<p>&Ccedil;ocuklar\u0131n, dijital teknolojilere kolayca adapte olabildi\u011fi ve bu teknolojileri aktif bir \u015fekilde kullanabildikleri g&ouml;r&uuml;lmektedir. Bu durum, bir &uuml;st&uuml;nl&uuml;k gibi alg\u0131lansa da, g&uuml;ncel &ccedil;al\u0131\u015fmalarda, &ccedil;ocuklar\u0131n internetin risk ve s\u0131n\u0131rl\u0131l\u0131klar\u0131 konusunda savunmas\u0131z olduklar\u0131 ifade edilmektedir. Dijital d&uuml;nyada anne baba olmak, &ccedil;ocu\u011fun telefon ve bilgisayar gibi teknolojilerine eri\u015fiminin sa\u011flanmas\u0131yla s\u0131n\u0131rland\u0131r\u0131lmamal\u0131d\u0131r. Dijital tecr&uuml;belerin ger&ccedil;ekle\u015fti\u011fi donan\u0131m, yaz\u0131l\u0131m ve hizmetlerin de\u011fi\u015fim ve &ccedil;e\u015fitlik h\u0131z\u0131na yeti\u015filmesi zor g&ouml;r&uuml;nmektedir. Bu h\u0131zl\u0131 d&ouml;n&uuml;\u015f&uuml;m&uuml;n, ebeveynlik kavram\u0131na kazand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 yeni boyutlar beraberinde yeni roller de getirmi\u015ftir. Bu noktada dijital d&uuml;nyada ebeveyn olma kavram\u0131 g&uuml;ndeme gelmi\u015ftir. Ara\u015ft\u0131rman\u0131n odak noktas\u0131 olan ilgili literat&uuml;rde zihinsel, duyu\u015fsal, sosyal ve ki\u015filik geli\u015fimi gibi ba\u015fl\u0131klar\u0131 alt\u0131nda kategorize edilerek verilen d&uuml;nya n&uuml;fusunun %2-3&rsquo;l&uuml;k b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml; olu\u015fturan &uuml;st&uuml;n yetenekli &ccedil;ocuklar\u0131n bilimsel ara\u015ft\u0131rmalara s\u0131k s\u0131k konu olduklar\u0131 g&ouml;r&uuml;lmektedir. Bu ba\u011flamdan yola &ccedil;\u0131k\u0131larak ara\u015ft\u0131rman\u0131n amac\u0131 sosyal de\u011fi\u015fmeyi tetikleyen temel fakt&ouml;rlerden biri olarak t&uuml;m d&uuml;nyay\u0131 etkileyen dijitalle\u015fmenin &uuml;st&uuml;n yetenekli &ccedil;ocuklara sahip olan ailelerin dijital ebeveynlik ba\u011flam\u0131nda etkisinin ilgili literat&uuml;r kapsam\u0131nda incelenmesidir. Yap\u0131lan bu ara\u015ft\u0131rman\u0131n dijitalle\u015fme ve &uuml;st&uuml;n zekal\u0131 &ccedil;ocuklarla yap\u0131lacak yeni &ccedil;al\u0131\u015fmalara ve konuyla ilgili uygulamalara \u0131\u015f\u0131k tutarak sosyal bilimler alan\u0131na kakt\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131 d&uuml;\u015f&uuml;n&uuml;lmektedir.</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>", 
  "doi": "10.48623/aperta.229497", 
  "has_grant": false, 
  "keywords": [
   "\u00dcst\u00fcn Yetenekli \u00c7ocuk", 
   "Dijital Ebeveynlik", 
   "Dijital \u00c7ocuk", 
   "Dijitalle\u015fme"
  ], 
  "license": {
   "id": "cc-by-sa"
  }, 
  "publication_date": "2022-07-31", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.48623/aperta.229490", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 2, 
     "index": 1, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "229497"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "229490"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "article", 
   "title": "Dergi makalesi", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Sosyal ve Be\u015feri Bilimler > Sosyal Hizmetler"
  ], 
  "title": "D\u0130J\u0130TALLE\u015eEN D\u00dcNYADA \u00dcST\u00dcN YETENEKL\u0130 \u00c7OCUKLAR: D\u0130J\u0130TAL EBEVEYN(L\u0130K) VE D\u0130J\u0130TAL \u00c7OCUK(LUK)"
 }, 
 "owners": [
  461
 ], 
 "revision": 2, 
 "stats": {
  "downloads": 177.0, 
  "unique_downloads": 123.0, 
  "unique_views": 237.0, 
  "version_downloads": 183.0, 
  "version_unique_downloads": 128.0, 
  "version_unique_views": 383.0, 
  "version_views": 541.0, 
  "version_volume": 55689336.0, 
  "views": 303.0, 
  "volume": 54644856.0
 }, 
 "updated": "2022-08-04T07:20:23.734123+00:00"
}
541
183
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 541303
İndirme 183177
Veri hacmi 55.7 MB54.6 MB
Tekil görüntülenme 383237
Tekil indirme 128123

Alıntı yap