Dergi makalesi Açık Erişim

DİJİTALLEŞEN DÜNYADA ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR: DİJİTAL EBEVEYN(LİK) VE DİJİTAL ÇOCUK(LUK)

Küçükoba,Ercan


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.229497</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Küçükoba,Ercan</creatorName>
   <givenName>Ercan</givenName>
   <familyName>Küçükoba</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-9274-7739</nameIdentifier>
   <affiliation>Bnadırma Onyedi Eylül Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Di̇ji̇talleşen Dünyada Üstün Yetenekli̇ Çocuklar: Di̇ji̇tal Ebeveyn(Li̇k) Ve Di̇ji̇tal Çocuk(Luk)</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Üstün Yetenekli Çocuk</subject>
  <subject>Dijital Ebeveynlik</subject>
  <subject>Dijital Çocuk</subject>
  <subject>Dijitalleşme</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-07-31</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/229497</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.229490</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa">Creative Commons Attribution Share-Alike</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;&amp;Ccedil;ocukların, dijital teknolojilere kolayca adapte olabildiği ve bu teknolojileri aktif bir şekilde kullanabildikleri g&amp;ouml;r&amp;uuml;lmektedir. Bu durum, bir &amp;uuml;st&amp;uuml;nl&amp;uuml;k gibi algılansa da, g&amp;uuml;ncel &amp;ccedil;alışmalarda, &amp;ccedil;ocukların internetin risk ve sınırlılıkları konusunda savunmasız oldukları ifade edilmektedir. Dijital d&amp;uuml;nyada anne baba olmak, &amp;ccedil;ocuğun telefon ve bilgisayar gibi teknolojilerine erişiminin sağlanmasıyla sınırlandırılmamalıdır. Dijital tecr&amp;uuml;belerin ger&amp;ccedil;ekleştiği donanım, yazılım ve hizmetlerin değişim ve &amp;ccedil;eşitlik hızına yetişilmesi zor g&amp;ouml;r&amp;uuml;nmektedir. Bu hızlı d&amp;ouml;n&amp;uuml;ş&amp;uuml;m&amp;uuml;n, ebeveynlik kavramına kazandırdığı yeni boyutlar beraberinde yeni roller de getirmiştir. Bu noktada dijital d&amp;uuml;nyada ebeveyn olma kavramı g&amp;uuml;ndeme gelmiştir. Araştırmanın odak noktası olan ilgili literat&amp;uuml;rde zihinsel, duyuşsal, sosyal ve kişilik gelişimi gibi başlıkları altında kategorize edilerek verilen d&amp;uuml;nya n&amp;uuml;fusunun %2-3&amp;rsquo;l&amp;uuml;k b&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml;n&amp;uuml; oluşturan &amp;uuml;st&amp;uuml;n yetenekli &amp;ccedil;ocukların bilimsel araştırmalara sık sık konu oldukları g&amp;ouml;r&amp;uuml;lmektedir. Bu bağlamdan yola &amp;ccedil;ıkılarak araştırmanın amacı sosyal değişmeyi tetikleyen temel fakt&amp;ouml;rlerden biri olarak t&amp;uuml;m d&amp;uuml;nyayı etkileyen dijitalleşmenin &amp;uuml;st&amp;uuml;n yetenekli &amp;ccedil;ocuklara sahip olan ailelerin dijital ebeveynlik bağlamında etkisinin ilgili literat&amp;uuml;r kapsamında incelenmesidir. Yapılan bu araştırmanın dijitalleşme ve &amp;uuml;st&amp;uuml;n zekalı &amp;ccedil;ocuklarla yapılacak yeni &amp;ccedil;alışmalara ve konuyla ilgili uygulamalara ışık tutarak sosyal bilimler alanına kaktı sağlayacağı d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;lmektedir.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
541
183
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 541303
İndirme 183177
Veri hacmi 55.7 MB54.6 MB
Tekil görüntülenme 383237
Tekil indirme 128123

Alıntı yap