Bu kayıt için daha yeni bir sürüm var.

Dergi makalesi Erişime Kapalı

DİJİTALLEŞEN DÜNYADA ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR: DİJİTAL EBEVEYN(LİK) VE DİJİTAL ÇOCUK(LUK)

   Küçükoba,Ercan

Çocukların, dijital teknolojilere kolayca adapte olabildiği ve bu teknolojileri aktif bir şekilde kullanabildikleri görülmektedir. Bu durum, bir üstünlük gibi algılansa da, güncel çalışmalarda, çocukların internetin risk ve sınırlılıkları konusunda savunmasız oldukları ifade edilmektedir. Dijital dünyada anne baba olmak, çocuğun telefon ve bilgisayar gibi teknolojilerine erişiminin sağlanmasıyla sınırlandırılmamalıdır. Dijital tecrübelerin gerçekleştiği donanım, yazılım ve hizmetlerin değişim ve çeşitlik hızına yetişilmesi zor görünmektedir. Bu hızlı dönüşümün, ebeveynlik kavramına kazandırdığı yeni boyutlar beraberinde yeni roller de getirmiştir. Bu noktada dijital dünyada ebeveyn olma kavramı gündeme gelmiştir. Araştırmanın odak noktası olan ilgili literatürde zihinsel, duyuşsal, sosyal ve kişilik gelişimi gibi başlıkları altında kategorize edilerek verilen dünya nüfusunun %2-3’lük bölümünü oluşturan üstün yetenekli çocukların bilimsel araştırmalara sık sık konu oldukları görülmektedir. Bu bağlamdan yola çıkılarak araştırmanın amacı sosyal değişmeyi tetikleyen temel faktörlerden biri olarak tüm dünyayı etkileyen dijitalleşmenin üstün yetenekli çocuklara sahip olan ailelerin dijital ebeveynlik bağlamında etkisinin ilgili literatür kapsamında incelenmesidir. Yapılan bu araştırmanın dijitalleşme ve üstün zekalı çocuklarla yapılacak yeni çalışmalara ve konuyla ilgili uygulamalara ışık tutarak sosyal bilimler alanına kaktı sağlayacağı düşünülmektedir.

 

 

Erişime Kapalı

Dosyalar erişime kapalıdır.

541
183
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 541238
İndirme 1836
Veri hacmi 55.7 MB1.0 MB
Tekil görüntülenme 383194
Tekil indirme 1286

Alıntı yap