Dergi makalesi Açık Erişim

ADANA YEREL BASININDAN YENİ ADANA VE TÜRK SÖZÜ GAZETELERİNE GÖRE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI

Mediha Seda SUVACI; İbrahim BOZKURT


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-intoba</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.6667706</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-6787-4920</subfield>
  <subfield code="u">Turkish, English,</subfield>
  <subfield code="a">İbrahim BOZKURT</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-06-22</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">228333</controlfield>
 <controlfield tag="005">20220623074057.0</controlfield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-1643-6218</subfield>
  <subfield code="u">Turkish, English,</subfield>
  <subfield code="a">Mediha Seda SUVACI</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">ADANA YEREL BASININDAN YENİ ADANA VE TÜRK SÖZÜ GAZETELERİNE GÖRE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:228333</subfield>
  <subfield code="p">user-intoba</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">1257657</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/228333/files/ADANA YEREL BASININDAN YENİ ADANA VE TÜRK SÖZÜ GAZETELERİNE GÖRE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI.pdf</subfield>
  <subfield code="z">md5:02c84ce5a7a42411e038450f8afbadd9</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Adana, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş, Türkiye'de Muhalefet Partisi, Ali Fethi Okyar.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="v">2</subfield>
  <subfield code="p">İNTOBA - İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi</subfield>
  <subfield code="n">1</subfield>
  <subfield code="c">123-141</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;1930 yılında kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF), T&amp;uuml;rkiye siyasi tarihinde yaklaşık &amp;uuml;&amp;ccedil; ay politik varlığını s&amp;uuml;rd&amp;uuml;rebilmiştir. Bu girişim Terakkiperver Cumhuriyet Partisinden sonra &amp;ccedil;ok partili siyasal sisteme ge&amp;ccedil;iş i&amp;ccedil;in ikinci başarısız deneme olarak kabul edilir. Mustafa Kemal Atat&amp;uuml;rk&amp;rsquo;&amp;uuml;n 1930&amp;rsquo;daki siyasi stratejisi,&amp;nbsp; hem i&amp;ccedil; ve dış şartların dayatması sonucu politik alanı genişletmek hem de &amp;uuml;lkesini nihayetinde &amp;ccedil;ok partili siyasi rejime d&amp;ouml;n&amp;uuml;şt&amp;uuml;rme d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncesinin bir politik denemesidir.&amp;nbsp; İ&amp;ccedil;erdeki gelişmelerin &amp;ccedil;ok katmanlı bir bi&amp;ccedil;imde kontrolden &amp;ccedil;ıkması &amp;ouml;ncesinde de 17 Kasım 1930&amp;rsquo;da yine kurucusu kanalıyla Serbest Cumhuriyet Fırkası&amp;rsquo;nın kapatılması ger&amp;ccedil;ekleştirilmiştir. Serbest Cumhuriyet Fırkası&amp;#39;nın siyasette kaldığı &amp;uuml;&amp;ccedil; aylık s&amp;uuml;re boyunca kuruluşu ve partiyle bağlantılı politik tartışmaların kamuoyuna hem ulusal hem de yerel gazeteler aracılığıyla olduk&amp;ccedil;a ayrıntılı bir şekilde aktarıldığı g&amp;ouml;r&amp;uuml;l&amp;uuml;r. Bu &amp;ccedil;alışmada, 1930&amp;rsquo;lu yıllarda yayın hayatında olan Adana&amp;rsquo;nın iki &amp;ouml;nemli yerel gazetesi Yeni Adana ve T&amp;uuml;rk S&amp;ouml;z&amp;uuml; gazetelerinde Serbest Cumhuriyet Fırkası&amp;rsquo;na ait siyasi gelişmeler irdelenecektir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial</subfield>
 </datafield>
</record>
15
13
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 15
İndirme 13
Veri hacmi 16.3 MB
Tekil görüntülenme 13
Tekil indirme 11

Alıntı yap