Dergi makalesi Açık Erişim

ADANA YEREL BASININDAN YENİ ADANA VE TÜRK SÖZÜ GAZETELERİNE GÖRE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI

Mediha Seda SUVACI; İbrahim BOZKURT


Dublin Core

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Mediha Seda SUVACI</dc:creator>
 <dc:creator>İbrahim BOZKURT</dc:creator>
 <dc:date>2022-06-22</dc:date>
 <dc:description>1930 yılında kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF), Türkiye siyasi tarihinde yaklaşık üç ay politik varlığını sürdürebilmiştir. Bu girişim Terakkiperver Cumhuriyet Partisinden sonra çok partili siyasal sisteme geçiş için ikinci başarısız deneme olarak kabul edilir. Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930’daki siyasi stratejisi, hem iç ve dış şartların dayatması sonucu politik alanı genişletmek hem de ülkesini nihayetinde çok partili siyasi rejime dönüştürme düşüncesinin bir politik denemesidir. İçerdeki gelişmelerin çok katmanlı bir biçimde kontrolden çıkması öncesinde de 17 Kasım 1930’da yine kurucusu kanalıyla Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması gerçekleştirilmiştir. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın siyasette kaldığı üç aylık süre boyunca kuruluşu ve partiyle bağlantılı politik tartışmaların kamuoyuna hem ulusal hem de yerel gazeteler aracılığıyla oldukça ayrıntılı bir şekilde aktarıldığı görülür. Bu çalışmada, 1930’lu yıllarda yayın hayatında olan Adana’nın iki önemli yerel gazetesi Yeni Adana ve Türk Sözü gazetelerinde Serbest Cumhuriyet Fırkası’na ait siyasi gelişmeler irdelenecektir.</dc:description>
 <dc:identifier>https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/228333</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:aperta.ulakbim.gov.tr:228333</dc:identifier>
 <dc:language>tur</dc:language>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</dc:rights>
 <dc:source>İNTOBA - İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi 2(1) 123-141</dc:source>
 <dc:subject>Adana, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş, Türkiye'de Muhalefet Partisi, Ali Fethi Okyar.</dc:subject>
 <dc:title>ADANA YEREL BASININDAN YENİ ADANA VE TÜRK SÖZÜ GAZETELERİNE GÖRE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
15
13
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 15
İndirme 13
Veri hacmi 16.3 MB
Tekil görüntülenme 13
Tekil indirme 11

Alıntı yap