Dergi makalesi Açık Erişim

ADANA YEREL BASININDAN YENİ ADANA VE TÜRK SÖZÜ GAZETELERİNE GÖRE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI

Mediha Seda SUVACI; İbrahim BOZKURT


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228333</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Mediha Seda SUVACI</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-1643-6218</nameIdentifier>
   <affiliation>Turkish, English,</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>İbrahim BOZKURT</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-6787-4920</nameIdentifier>
   <affiliation>Turkish, English,</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Adana Yerel Basinindan Yeni̇ Adana Ve Türk Sözü Gazeteleri̇ne Göre Serbest Cumhuri̇yet Firkasi</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Adana, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş, Türkiye'de Muhalefet Partisi, Ali Fethi Okyar.</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-06-22</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228333</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.5281/zenodo.6667706</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;1930 yılında kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF), T&amp;uuml;rkiye siyasi tarihinde yaklaşık &amp;uuml;&amp;ccedil; ay politik varlığını s&amp;uuml;rd&amp;uuml;rebilmiştir. Bu girişim Terakkiperver Cumhuriyet Partisinden sonra &amp;ccedil;ok partili siyasal sisteme ge&amp;ccedil;iş i&amp;ccedil;in ikinci başarısız deneme olarak kabul edilir. Mustafa Kemal Atat&amp;uuml;rk&amp;rsquo;&amp;uuml;n 1930&amp;rsquo;daki siyasi stratejisi,&amp;nbsp; hem i&amp;ccedil; ve dış şartların dayatması sonucu politik alanı genişletmek hem de &amp;uuml;lkesini nihayetinde &amp;ccedil;ok partili siyasi rejime d&amp;ouml;n&amp;uuml;şt&amp;uuml;rme d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncesinin bir politik denemesidir.&amp;nbsp; İ&amp;ccedil;erdeki gelişmelerin &amp;ccedil;ok katmanlı bir bi&amp;ccedil;imde kontrolden &amp;ccedil;ıkması &amp;ouml;ncesinde de 17 Kasım 1930&amp;rsquo;da yine kurucusu kanalıyla Serbest Cumhuriyet Fırkası&amp;rsquo;nın kapatılması ger&amp;ccedil;ekleştirilmiştir. Serbest Cumhuriyet Fırkası&amp;#39;nın siyasette kaldığı &amp;uuml;&amp;ccedil; aylık s&amp;uuml;re boyunca kuruluşu ve partiyle bağlantılı politik tartışmaların kamuoyuna hem ulusal hem de yerel gazeteler aracılığıyla olduk&amp;ccedil;a ayrıntılı bir şekilde aktarıldığı g&amp;ouml;r&amp;uuml;l&amp;uuml;r. Bu &amp;ccedil;alışmada, 1930&amp;rsquo;lu yıllarda yayın hayatında olan Adana&amp;rsquo;nın iki &amp;ouml;nemli yerel gazetesi Yeni Adana ve T&amp;uuml;rk S&amp;ouml;z&amp;uuml; gazetelerinde Serbest Cumhuriyet Fırkası&amp;rsquo;na ait siyasi gelişmeler irdelenecektir.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
15
13
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 15
İndirme 13
Veri hacmi 16.3 MB
Tekil görüntülenme 13
Tekil indirme 11

Alıntı yap