Dergi makalesi Açık Erişim

ADANA YEREL BASININDAN YENİ ADANA VE TÜRK SÖZÜ GAZETELERİNE GÖRE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI

Mediha Seda SUVACI; İbrahim BOZKURT


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 228333, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-1643-6218", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Turkish, English,", 
   "name": "Mediha Seda SUVACI"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-6787-4920", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Turkish, English,", 
   "name": "\u0130brahim BOZKURT"
  }
 ], 
 "datePublished": "2022-06-22", 
 "description": "<p>1930 y\u0131l\u0131nda kurulan Serbest Cumhuriyet F\u0131rkas\u0131 (SCF), T&uuml;rkiye siyasi tarihinde yakla\u015f\u0131k &uuml;&ccedil; ay politik varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 s&uuml;rd&uuml;rebilmi\u015ftir. Bu giri\u015fim Terakkiperver Cumhuriyet Partisinden sonra &ccedil;ok partili siyasal sisteme ge&ccedil;i\u015f i&ccedil;in ikinci ba\u015far\u0131s\u0131z deneme olarak kabul edilir. Mustafa Kemal Atat&uuml;rk&rsquo;&uuml;n 1930&rsquo;daki siyasi stratejisi,&nbsp; hem i&ccedil; ve d\u0131\u015f \u015fartlar\u0131n dayatmas\u0131 sonucu politik alan\u0131 geni\u015fletmek hem de &uuml;lkesini nihayetinde &ccedil;ok partili siyasi rejime d&ouml;n&uuml;\u015ft&uuml;rme d&uuml;\u015f&uuml;ncesinin bir politik denemesidir.&nbsp; \u0130&ccedil;erdeki geli\u015fmelerin &ccedil;ok katmanl\u0131 bir bi&ccedil;imde kontrolden &ccedil;\u0131kmas\u0131 &ouml;ncesinde de 17 Kas\u0131m 1930&rsquo;da yine kurucusu kanal\u0131yla Serbest Cumhuriyet F\u0131rkas\u0131&rsquo;n\u0131n kapat\u0131lmas\u0131 ger&ccedil;ekle\u015ftirilmi\u015ftir. Serbest Cumhuriyet F\u0131rkas\u0131&#39;n\u0131n siyasette kald\u0131\u011f\u0131 &uuml;&ccedil; ayl\u0131k s&uuml;re boyunca kurulu\u015fu ve partiyle ba\u011flant\u0131l\u0131 politik tart\u0131\u015fmalar\u0131n kamuoyuna hem ulusal hem de yerel gazeteler arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla olduk&ccedil;a ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bir \u015fekilde aktar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g&ouml;r&uuml;l&uuml;r. Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada, 1930&rsquo;lu y\u0131llarda yay\u0131n hayat\u0131nda olan Adana&rsquo;n\u0131n iki &ouml;nemli yerel gazetesi Yeni Adana ve T&uuml;rk S&ouml;z&uuml; gazetelerinde Serbest Cumhuriyet F\u0131rkas\u0131&rsquo;na ait siyasi geli\u015fmeler irdelenecektir.</p>", 
 "headline": "ADANA YEREL BASININDAN YEN\u0130 ADANA VE T\u00dcRK S\u00d6Z\u00dc GAZETELER\u0130NE G\u00d6RE SERBEST CUMHUR\u0130YET FIRKASI", 
 "identifier": 228333, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "Adana, Serbest Cumhuriyet F\u0131rkas\u0131, \u00c7ok Partili Siyasi Hayata Ge\u00e7i\u015f, T\u00fcrkiye'de Muhalefet Partisi, Ali Fethi Okyar."
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/", 
 "name": "ADANA YEREL BASININDAN YEN\u0130 ADANA VE T\u00dcRK S\u00d6Z\u00dc GAZETELER\u0130NE G\u00d6RE SERBEST CUMHUR\u0130YET FIRKASI", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228333"
}
15
13
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 15
İndirme 13
Veri hacmi 16.3 MB
Tekil görüntülenme 13
Tekil indirme 11

Alıntı yap