Dergi makalesi Açık Erişim

EKOLOJİ TEMALI TESLA ÖZEL TANITIM FİLMİNDE ROLAND BARTHES'IN GÖSTERGEBİLİMİ YANSIMALARI

Ayla KAVALA YEMENİCİOĞLU


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-intoba</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.6667700</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-06-22</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">228331</controlfield>
 <controlfield tag="005">20220623073746.0</controlfield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-5803-0593</subfield>
  <subfield code="u">Turkish, English,</subfield>
  <subfield code="a">Ayla KAVALA YEMENİCİOĞLU</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">EKOLOJİ TEMALI TESLA ÖZEL TANITIM FİLMİNDE ROLAND BARTHES'IN GÖSTERGEBİLİMİ YANSIMALARI</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:228331</subfield>
  <subfield code="p">user-intoba</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">1725767</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/228331/files/EKOLOJİ TEMALI TESLA ÖZEL TANITIM FİLMİNDE ROLAND BARTHES’IN GÖSTERGEBİLİMİ YANSIMALARI.pdf</subfield>
  <subfield code="z">md5:30a1031cf7d098df0d1168fc53699331</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Tesla, Göstergebilim, Barthes, Mit, Çevre</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="v">2</subfield>
  <subfield code="p">İNTOBA - İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi</subfield>
  <subfield code="n">1</subfield>
  <subfield code="c">107-122</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Bu makalede ekoloji temalı Tesla &amp;ouml;zel tanıtım filmi, Roland Barthes&amp;rsquo;ın d&amp;uuml;zanlam, yananlam ve mit oluşturma yaklaşımlarına g&amp;ouml;re g&amp;ouml;stergebilimsel olarak analiz edilmiştir. Tesla, Tesla Motor Inc. Şirketi tarafından &amp;uuml;retilen bir otomobil markasıdır. 2008 yılında ilk otomobilini &amp;uuml;retmiş ve tek şarjla 394 km&amp;#39;lik rekor mesafeyi katetmiştir. Marka b&amp;uuml;y&amp;uuml;k &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;de f&amp;uuml;t&amp;uuml;ristik, l&amp;uuml;ks, g&amp;uuml;&amp;ccedil;l&amp;uuml; ve en &amp;ouml;nemlisi de ekoloji dostu ara&amp;ccedil;lar &amp;uuml;retmektedir. Ana motivasyonu &lt;em&gt;&amp;quot;s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;lebilir ulaşım ve elektrik teknolojisinin gelişimini hızlandırmak&amp;quot; &lt;/em&gt;olan Tesla, daha temiz mobilite, ulaşım ve enerji ile &amp;ouml;ne &amp;ccedil;ıkan bir marka olmayı hedeflemektedir. Daha yeşil bir gelecek i&amp;ccedil;in enerji &amp;uuml;retimi ile bir konsept haline gelme &amp;ccedil;abası bulunmaktadır. Burada marka tarafından &lt;em&gt;&amp;ldquo;yeni bir yaşam tarzı&amp;rdquo;&lt;/em&gt; mitinin elektrikli otomobile sahip olarak s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;lebilirlik ve &amp;ccedil;evresel farkındalıkla hayata ge&amp;ccedil;irilebileceği vurgulanmaktadır. Tesla tanıtımlarında karbon emisyonsuz bir &amp;ccedil;evresel &amp;uuml;topya ile &lt;em&gt;&amp;ldquo;daha parlak bir yarın&amp;rdquo;&lt;/em&gt; fikrini satmaktadır. Ekoloji temalı Tesla tanıtım ve reklamlarını Netflix, Youtube gibi alışılmadık kanallar &amp;uuml;zerinden yapmakta ve yenilik&amp;ccedil;i &amp;ouml;zelliğini sadece tasarımda değil, tanıtımlarında da g&amp;ouml;stermektedir. Bu makalede Tesla &amp;Ouml;zel Tanıtım Filminin g&amp;ouml;stergebilimsel anlamları Barthes&amp;rsquo;ın kurallarına g&amp;ouml;re incelenmiştir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial</subfield>
 </datafield>
</record>
30
18
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 30
İndirme 18
Veri hacmi 31.1 MB
Tekil görüntülenme 22
Tekil indirme 16

Alıntı yap