Dergi makalesi Açık Erişim

EKOLOJİ TEMALI TESLA ÖZEL TANITIM FİLMİNDE ROLAND BARTHES'IN GÖSTERGEBİLİMİ YANSIMALARI

Ayla KAVALA YEMENİCİOĞLU


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228331</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Ayla KAVALA YEMENİCİOĞLU</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-5803-0593</nameIdentifier>
   <affiliation>Turkish, English,</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Ekoloji̇ Temali Tesla Özel Tanitim Fi̇lmi̇nde Roland Barthes'In Göstergebi̇li̇mi̇ Yansimalari</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Tesla, Göstergebilim, Barthes, Mit, Çevre</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-06-22</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228331</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.5281/zenodo.6667700</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Bu makalede ekoloji temalı Tesla &amp;ouml;zel tanıtım filmi, Roland Barthes&amp;rsquo;ın d&amp;uuml;zanlam, yananlam ve mit oluşturma yaklaşımlarına g&amp;ouml;re g&amp;ouml;stergebilimsel olarak analiz edilmiştir. Tesla, Tesla Motor Inc. Şirketi tarafından &amp;uuml;retilen bir otomobil markasıdır. 2008 yılında ilk otomobilini &amp;uuml;retmiş ve tek şarjla 394 km&amp;#39;lik rekor mesafeyi katetmiştir. Marka b&amp;uuml;y&amp;uuml;k &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;de f&amp;uuml;t&amp;uuml;ristik, l&amp;uuml;ks, g&amp;uuml;&amp;ccedil;l&amp;uuml; ve en &amp;ouml;nemlisi de ekoloji dostu ara&amp;ccedil;lar &amp;uuml;retmektedir. Ana motivasyonu &lt;em&gt;&amp;quot;s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;lebilir ulaşım ve elektrik teknolojisinin gelişimini hızlandırmak&amp;quot; &lt;/em&gt;olan Tesla, daha temiz mobilite, ulaşım ve enerji ile &amp;ouml;ne &amp;ccedil;ıkan bir marka olmayı hedeflemektedir. Daha yeşil bir gelecek i&amp;ccedil;in enerji &amp;uuml;retimi ile bir konsept haline gelme &amp;ccedil;abası bulunmaktadır. Burada marka tarafından &lt;em&gt;&amp;ldquo;yeni bir yaşam tarzı&amp;rdquo;&lt;/em&gt; mitinin elektrikli otomobile sahip olarak s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;lebilirlik ve &amp;ccedil;evresel farkındalıkla hayata ge&amp;ccedil;irilebileceği vurgulanmaktadır. Tesla tanıtımlarında karbon emisyonsuz bir &amp;ccedil;evresel &amp;uuml;topya ile &lt;em&gt;&amp;ldquo;daha parlak bir yarın&amp;rdquo;&lt;/em&gt; fikrini satmaktadır. Ekoloji temalı Tesla tanıtım ve reklamlarını Netflix, Youtube gibi alışılmadık kanallar &amp;uuml;zerinden yapmakta ve yenilik&amp;ccedil;i &amp;ouml;zelliğini sadece tasarımda değil, tanıtımlarında da g&amp;ouml;stermektedir. Bu makalede Tesla &amp;Ouml;zel Tanıtım Filminin g&amp;ouml;stergebilimsel anlamları Barthes&amp;rsquo;ın kurallarına g&amp;ouml;re incelenmiştir.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
30
18
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 30
İndirme 18
Veri hacmi 31.1 MB
Tekil görüntülenme 22
Tekil indirme 16

Alıntı yap