Dergi makalesi Açık Erişim

YENİ ASUR DÖNEMİ METİNLERİNDE GEÇEN LÁḪḪİNU VE LAḪḪİNATU UNVANLI GÖREVLİLER

Yasin KULABAŞ


Dublin Core

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Yasin KULABAŞ</dc:creator>
 <dc:date>2022-06-22</dc:date>
 <dc:description>Yeni Asur dönemi (M.Ö. ± 911-612) metinleri içinde birçok din görevlisiyle karşılaşılmaktadır. Láḫḫinu/LÚ.láḫ-ḫi-ni ve feminen hali laḫḫinatu/MÍ.laḫ-ḫi-nat bu görevlilerden biridir. Láḫḫinular tapınak ile ilişkilendirilir, ancak laḫḫinatuların din görevlisi statüsünde olup olmadıkları tartışmalıdır. “Tapınak hizmetinde çalışan memur”, “idari bir görevli” ve “tapınak kâhyası” olarak tercüme edilen láḫḫinu teriminin Eski ve Orta Asur dönemindeki alaḫḫinudan türetildiği düşünülmektedir. Ancak meslektaşı laḫḫinatular ile ilgili detaylı bilgi bulunmamaktadır. “Kraliçenin sarayının kadın memuru”, “ambar memuru”, “kadın vekilharç” ve “kadın tapınak kâhyası” olarak tercüme edilen laḫḫinatuların, láḫḫinulardan daha çok tapınakla ilişkili olduğu düşünülse de haklarındaki bilgi azlığı bunu kanıtlayacak yeterlilikte değildir. Aramiler tarafından da benimsenen bu terimlere Elepanthine papirüslerinde lëḥën ve lëḥënāh olarak rastlanmaktadır.

Bu çalışmada láḫḫinu ve laḫḫinatu terimlerinin nereden geldikleri ve anlamları tartışılarak yer aldıkları metinler verilmiş, isimleri tespit edilebilen láḫḫinu ve laḫḫinatu unvanlı görevlilere rastlanan metinler konularına göre değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı, bu görevlilerin din hizmetinde olup olmadıklarını yer aldıkları belgeler doğrultusunda açıklamaktır.

 </dc:description>
 <dc:identifier>https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/228329</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:aperta.ulakbim.gov.tr:228329</dc:identifier>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</dc:rights>
 <dc:source>İNTOBA - İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi 2(1) 88-106</dc:source>
 <dc:subject>Láḫḫinu, Láḫḫinatu, Yeni Asur Dönemi, Din Görevlisi, Tapınak Kâhyası.</dc:subject>
 <dc:title>YENİ ASUR DÖNEMİ METİNLERİNDE GEÇEN LÁḪḪİNU VE LAḪḪİNATU UNVANLI GÖREVLİLER</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
87
30
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 8787
İndirme 3030
Veri hacmi 48.3 MB48.3 MB
Tekil görüntülenme 6161
Tekil indirme 2626

Alıntı yap