Dergi makalesi Açık Erişim

YENİ ASUR DÖNEMİ METİNLERİNDE GEÇEN LÁḪḪİNU VE LAḪḪİNATU UNVANLI GÖREVLİLER

Yasin KULABAŞ


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.228329</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Yasin KULABAŞ</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-8995-4139</nameIdentifier>
   <affiliation>Turkish, English,</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Yeni̇ Asur Dönemi̇ Meti̇nleri̇nde Geçen Láḫḫi̇nu Ve Laḫḫi̇natu Unvanli Görevli̇ler</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Láḫḫinu, Láḫḫinatu, Yeni Asur Dönemi, Din Görevlisi, Tapınak Kâhyası.</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-06-22</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228329</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.228328</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Yeni Asur d&amp;ouml;nemi (M.&amp;Ouml;. &amp;plusmn; 911-612) metinleri i&amp;ccedil;inde bir&amp;ccedil;ok din g&amp;ouml;revlisiyle karşılaşılmaktadır. &lt;em&gt;L&amp;aacute;ḫḫinu/L&amp;Uacute;.l&amp;aacute;ḫ-ḫi-ni &lt;/em&gt;ve feminen hali&lt;em&gt; laḫḫinatu/M&amp;Iacute;.laḫ-ḫi-nat &lt;/em&gt;bu g&amp;ouml;revlilerden biridir. &lt;em&gt;L&amp;aacute;ḫḫinu&lt;/em&gt;lar tapınak ile ilişkilendirilir, ancak &lt;em&gt;laḫḫinatu&lt;/em&gt;ların din g&amp;ouml;revlisi stat&amp;uuml;s&amp;uuml;nde olup olmadıkları tartışmalıdır. &lt;em&gt;&amp;ldquo;Tapınak hizmetinde &amp;ccedil;alışan memur&amp;rdquo;,&lt;/em&gt; &lt;em&gt;&amp;ldquo;idari bir g&amp;ouml;revli&amp;rdquo;&lt;/em&gt; ve &lt;em&gt;&amp;ldquo;tapınak k&amp;acirc;hyası&amp;rdquo;&lt;/em&gt; olarak terc&amp;uuml;me edilen&lt;em&gt; l&amp;aacute;ḫḫinu&lt;/em&gt; teriminin Eski ve Orta Asur d&amp;ouml;nemindeki &lt;em&gt;alaḫḫinu&lt;/em&gt;dan t&amp;uuml;retildiği d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;lmektedir. Ancak meslektaşı &lt;em&gt;laḫḫinatu&lt;/em&gt;lar ile ilgili detaylı bilgi bulunmamaktadır. &lt;em&gt;&amp;ldquo;Krali&amp;ccedil;enin sarayının kadın memuru&amp;rdquo;, &amp;ldquo;ambar memuru&amp;rdquo;, &amp;ldquo;kadın vekilhar&amp;ccedil;&amp;rdquo; &lt;/em&gt;ve &lt;em&gt;&amp;ldquo;kadın tapınak k&amp;acirc;hyası&amp;rdquo; &lt;/em&gt;olarak terc&amp;uuml;me edilen &lt;em&gt;laḫḫinatu&lt;/em&gt;ların, &lt;em&gt;l&amp;aacute;ḫḫinu&lt;/em&gt;lardan daha &amp;ccedil;ok tapınakla ilişkili olduğu d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;lse de haklarındaki bilgi azlığı bunu kanıtlayacak yeterlilikte değildir. Aramiler tarafından da benimsenen bu terimlere Elepanthine papir&amp;uuml;slerinde &lt;em&gt;l&amp;euml;ḥ&amp;euml;n&lt;/em&gt; ve &lt;em&gt;l&amp;euml;ḥ&amp;euml;nāh&lt;/em&gt; olarak rastlanmaktadır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bu &amp;ccedil;alışmada &lt;em&gt;l&amp;aacute;ḫḫinu &lt;/em&gt;ve&lt;em&gt; laḫḫinatu&lt;/em&gt; terimlerinin nereden geldikleri ve anlamları tartışılarak yer aldıkları metinler verilmiş, isimleri tespit edilebilen &lt;em&gt;l&amp;aacute;ḫḫinu &lt;/em&gt;ve&lt;em&gt; laḫḫinatu &lt;/em&gt;unvanlı g&amp;ouml;revlilere rastlanan metinler konularına g&amp;ouml;re değerlendirilmiştir. &amp;Ccedil;alışmanın amacı, bu g&amp;ouml;revlilerin din hizmetinde olup olmadıklarını yer aldıkları belgeler doğrultusunda a&amp;ccedil;ıklamaktır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
87
30
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 8787
İndirme 3030
Veri hacmi 48.3 MB48.3 MB
Tekil görüntülenme 6161
Tekil indirme 2626

Alıntı yap