Dergi makalesi Açık Erişim

YENİ ASUR DÖNEMİ METİNLERİNDE GEÇEN LÁḪḪİNU VE LAḪḪİNATU UNVANLI GÖREVLİLER

Yasin KULABAŞ


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-intoba</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.228328</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.228329</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-06-22</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20220623073540.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">228329</controlfield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-8995-4139</subfield>
  <subfield code="u">Turkish, English,</subfield>
  <subfield code="a">Yasin KULABAŞ</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">YENİ ASUR DÖNEMİ METİNLERİNDE GEÇEN LÁḪḪİNU VE LAḪḪİNATU UNVANLI GÖREVLİLER</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:228329</subfield>
  <subfield code="p">user-intoba</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">1609762</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/228329/files/YENİ ASUR DÖNEMİ METİNLERİNDE GEÇEN LÁḪḪİNU VE LAḪḪİNATU UNVANLI GÖREVLİLER.pdf</subfield>
  <subfield code="z">md5:3207850f29497ba11f810fa4739a4c3e</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Láḫḫinu, Láḫḫinatu, Yeni Asur Dönemi, Din Görevlisi, Tapınak Kâhyası.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="v">2</subfield>
  <subfield code="p">İNTOBA - İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi</subfield>
  <subfield code="n">1</subfield>
  <subfield code="c">88-106</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Yeni Asur d&amp;ouml;nemi (M.&amp;Ouml;. &amp;plusmn; 911-612) metinleri i&amp;ccedil;inde bir&amp;ccedil;ok din g&amp;ouml;revlisiyle karşılaşılmaktadır. &lt;em&gt;L&amp;aacute;ḫḫinu/L&amp;Uacute;.l&amp;aacute;ḫ-ḫi-ni &lt;/em&gt;ve feminen hali&lt;em&gt; laḫḫinatu/M&amp;Iacute;.laḫ-ḫi-nat &lt;/em&gt;bu g&amp;ouml;revlilerden biridir. &lt;em&gt;L&amp;aacute;ḫḫinu&lt;/em&gt;lar tapınak ile ilişkilendirilir, ancak &lt;em&gt;laḫḫinatu&lt;/em&gt;ların din g&amp;ouml;revlisi stat&amp;uuml;s&amp;uuml;nde olup olmadıkları tartışmalıdır. &lt;em&gt;&amp;ldquo;Tapınak hizmetinde &amp;ccedil;alışan memur&amp;rdquo;,&lt;/em&gt; &lt;em&gt;&amp;ldquo;idari bir g&amp;ouml;revli&amp;rdquo;&lt;/em&gt; ve &lt;em&gt;&amp;ldquo;tapınak k&amp;acirc;hyası&amp;rdquo;&lt;/em&gt; olarak terc&amp;uuml;me edilen&lt;em&gt; l&amp;aacute;ḫḫinu&lt;/em&gt; teriminin Eski ve Orta Asur d&amp;ouml;nemindeki &lt;em&gt;alaḫḫinu&lt;/em&gt;dan t&amp;uuml;retildiği d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;lmektedir. Ancak meslektaşı &lt;em&gt;laḫḫinatu&lt;/em&gt;lar ile ilgili detaylı bilgi bulunmamaktadır. &lt;em&gt;&amp;ldquo;Krali&amp;ccedil;enin sarayının kadın memuru&amp;rdquo;, &amp;ldquo;ambar memuru&amp;rdquo;, &amp;ldquo;kadın vekilhar&amp;ccedil;&amp;rdquo; &lt;/em&gt;ve &lt;em&gt;&amp;ldquo;kadın tapınak k&amp;acirc;hyası&amp;rdquo; &lt;/em&gt;olarak terc&amp;uuml;me edilen &lt;em&gt;laḫḫinatu&lt;/em&gt;ların, &lt;em&gt;l&amp;aacute;ḫḫinu&lt;/em&gt;lardan daha &amp;ccedil;ok tapınakla ilişkili olduğu d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;lse de haklarındaki bilgi azlığı bunu kanıtlayacak yeterlilikte değildir. Aramiler tarafından da benimsenen bu terimlere Elepanthine papir&amp;uuml;slerinde &lt;em&gt;l&amp;euml;ḥ&amp;euml;n&lt;/em&gt; ve &lt;em&gt;l&amp;euml;ḥ&amp;euml;nāh&lt;/em&gt; olarak rastlanmaktadır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bu &amp;ccedil;alışmada &lt;em&gt;l&amp;aacute;ḫḫinu &lt;/em&gt;ve&lt;em&gt; laḫḫinatu&lt;/em&gt; terimlerinin nereden geldikleri ve anlamları tartışılarak yer aldıkları metinler verilmiş, isimleri tespit edilebilen &lt;em&gt;l&amp;aacute;ḫḫinu &lt;/em&gt;ve&lt;em&gt; laḫḫinatu &lt;/em&gt;unvanlı g&amp;ouml;revlilere rastlanan metinler konularına g&amp;ouml;re değerlendirilmiştir. &amp;Ccedil;alışmanın amacı, bu g&amp;ouml;revlilerin din hizmetinde olup olmadıklarını yer aldıkları belgeler doğrultusunda a&amp;ccedil;ıklamaktır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial</subfield>
 </datafield>
</record>
87
30
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 8787
İndirme 3030
Veri hacmi 48.3 MB48.3 MB
Tekil görüntülenme 6161
Tekil indirme 2626

Alıntı yap