Dergi makalesi Açık Erişim

İNGİLTERE'DE ÇARTİST HAREKET'İN OLUŞUMU VE FAALİYETLERİ (1832-1867)

Cüneyt GÜNDÜZ


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-intoba</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.6667646</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-06-22</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">228325</controlfield>
 <controlfield tag="005">20220623071649.0</controlfield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-3002-6194</subfield>
  <subfield code="u">Turkish, English,</subfield>
  <subfield code="a">Cüneyt GÜNDÜZ</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">İNGİLTERE'DE ÇARTİST HAREKET'İN OLUŞUMU VE FAALİYETLERİ (1832-1867)</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:228325</subfield>
  <subfield code="p">user-intoba</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">3077065</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/228325/files/İNGİLTERE’DE ÇARTİST HAREKET’İN OLUŞUMU VE FAALİYETLERİ (1832-1867).pdf</subfield>
  <subfield code="z">md5:7634e0a24c40489cee2dfb8eb8a4b364</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">İşçi Sınıfı, Sendika, Çartizm, İngiltere, Sosyalizm, Liberalizm, İşçi Ayaklanmaları.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="v">2</subfield>
  <subfield code="p">İNTOBA - İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi</subfield>
  <subfield code="n">1</subfield>
  <subfield code="c">40-66</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Bu &amp;ccedil;alışmada tarih boyunca iş&amp;ccedil;i sınıfının verdiği m&amp;uuml;cadelenin &amp;ouml;nemli bir aşaması olan &amp;Ccedil;artizm Hareketi incelendi. Konu ile ilgili &amp;ouml;nceden yapılan ve dağınık halde bulunan birbirinden farklı araştırmalar ele alınarak &amp;Ccedil;artist Hareket hakkında, sentez bir &amp;ccedil;alışma oluşturulmaya &amp;ccedil;alışıldı. &amp;Ccedil;alışma oluşturulurken konuyla ilgili T&amp;uuml;rk ve yutdışında yazılmış kaynaklar ele alınarak, d&amp;uuml;nden bug&amp;uuml;ne iş&amp;ccedil;ilerin yaşadığı deneyimlerin, &amp;Ccedil;artizm&amp;rsquo;in oluşum s&amp;uuml;recine etkileri incelendi. B&amp;ouml;ylelikle hem İngiltere&amp;rsquo;deki iş&amp;ccedil;i sınıfının m&amp;uuml;cadelesine değinilmiş hem de &amp;Ccedil;artist Hareket&amp;rsquo;in ortaya &amp;ccedil;ıkışı ve faaliyetleri konusuna odaklanılmış oldu.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;İş&amp;ccedil;ilik mesleği binlerce yıllık bir tarihi ge&amp;ccedil;mişe sahiptir. İş&amp;ccedil;iler farklı d&amp;ouml;nemlerde farklı isim ve g&amp;ouml;revler almış olsa da varlığını uzun s&amp;uuml;re devam ettirerek evrimleşmiştir. Bu stat&amp;uuml;deki insan grupları zamanla modernleşirken &amp;ouml;nemli aşamalardan ge&amp;ccedil;miştir. Bu aşamalardan ilki Tarım Devrimi, ikinci b&amp;uuml;y&amp;uuml;k aşama ise Sanayi Devrimi olarak karşımıza &amp;ccedil;ıkmaktadır. Bu iki devrim aşamasında da teknolojik ve y&amp;ouml;netimsel gelişmeler olmuştur. Bu gelişmeler neticesinde iş&amp;ccedil;ilerin yaşam koşulları iyiye veya k&amp;ouml;t&amp;uuml;ye doğru birtakım s&amp;uuml;re&amp;ccedil;lerden ge&amp;ccedil;miştir. İş&amp;ccedil;i sınıfı daha iyi koşullar elde etmek adına b&amp;uuml;y&amp;uuml;k m&amp;uuml;cadeleler vermiş, bu m&amp;uuml;cadelelerde zaman zaman başarıya ulaşsalar da bazı paydaşları tarafından maruz bırakıldıkları ihanet, onların haklı m&amp;uuml;cadelesini sekteye uğratmıştır. D&amp;uuml;şe kalka y&amp;uuml;r&amp;uuml;tt&amp;uuml;kleri bu m&amp;uuml;cadelelerde elde ettikleri deneyimler onları bilin&amp;ccedil;lendirmiş ve bir sonraki adımlarını daha g&amp;uuml;&amp;ccedil;l&amp;uuml; atmalarına sebep olmuştur. Kazandıkları bu deneyimler iş&amp;ccedil;i sınıfının &amp;ouml;rg&amp;uuml;tlenerek &amp;Ccedil;artist Hareketi oluşturulmasına sebep olmuştur. Bu deneyimler sonucunda &amp;Ccedil;artist Hareket hızla &amp;ouml;rg&amp;uuml;tlenmiş ve bu oluşum iş&amp;ccedil;iler i&amp;ccedil;in hedeflerine ulaşmaları adına attıkları en b&amp;uuml;y&amp;uuml;k adım olmuştur.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial</subfield>
 </datafield>
</record>
18
12
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 18
İndirme 12
Veri hacmi 36.9 MB
Tekil görüntülenme 16
Tekil indirme 12

Alıntı yap