Dergi makalesi Açık Erişim

İNGİLTERE'DE ÇARTİST HAREKET'İN OLUŞUMU VE FAALİYETLERİ (1832-1867)

   Cüneyt GÜNDÜZ

Bu çalışmada tarih boyunca işçi sınıfının verdiği mücadelenin önemli bir aşaması olan Çartizm Hareketi incelendi. Konu ile ilgili önceden yapılan ve dağınık halde bulunan birbirinden farklı araştırmalar ele alınarak Çartist Hareket hakkında, sentez bir çalışma oluşturulmaya çalışıldı. Çalışma oluşturulurken konuyla ilgili Türk ve yutdışında yazılmış kaynaklar ele alınarak, dünden bugüne işçilerin yaşadığı deneyimlerin, Çartizm’in oluşum sürecine etkileri incelendi. Böylelikle hem İngiltere’deki işçi sınıfının mücadelesine değinilmiş hem de Çartist Hareket’in ortaya çıkışı ve faaliyetleri konusuna odaklanılmış oldu.

İşçilik mesleği binlerce yıllık bir tarihi geçmişe sahiptir. İşçiler farklı dönemlerde farklı isim ve görevler almış olsa da varlığını uzun süre devam ettirerek evrimleşmiştir. Bu statüdeki insan grupları zamanla modernleşirken önemli aşamalardan geçmiştir. Bu aşamalardan ilki Tarım Devrimi, ikinci büyük aşama ise Sanayi Devrimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iki devrim aşamasında da teknolojik ve yönetimsel gelişmeler olmuştur. Bu gelişmeler neticesinde işçilerin yaşam koşulları iyiye veya kötüye doğru birtakım süreçlerden geçmiştir. İşçi sınıfı daha iyi koşullar elde etmek adına büyük mücadeleler vermiş, bu mücadelelerde zaman zaman başarıya ulaşsalar da bazı paydaşları tarafından maruz bırakıldıkları ihanet, onların haklı mücadelesini sekteye uğratmıştır. Düşe kalka yürüttükleri bu mücadelelerde elde ettikleri deneyimler onları bilinçlendirmiş ve bir sonraki adımlarını daha güçlü atmalarına sebep olmuştur. Kazandıkları bu deneyimler işçi sınıfının örgütlenerek Çartist Hareketi oluşturulmasına sebep olmuştur. Bu deneyimler sonucunda Çartist Hareket hızla örgütlenmiş ve bu oluşum işçiler için hedeflerine ulaşmaları adına attıkları en büyük adım olmuştur.

Dosyalar (3.1 MB)
Dosya adı Boyutu
İNGİLTERE’DE ÇARTİST HAREKET’İN OLUŞUMU VE FAALİYETLERİ (1832-1867).pdf
md5:7634e0a24c40489cee2dfb8eb8a4b364
3.1 MB İndir
368
293
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 368
İndirme 293
Veri hacmi 901.6 MB
Tekil görüntülenme 325
Tekil indirme 265

Alıntı yap