Dergi makalesi Açık Erişim

İNGİLTERE'DE ÇARTİST HAREKET'İN OLUŞUMU VE FAALİYETLERİ (1832-1867)

Cüneyt GÜNDÜZ


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228325</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Cüneyt GÜNDÜZ</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-3002-6194</nameIdentifier>
   <affiliation>Turkish, English,</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>İngi̇ltere'De Çarti̇st Hareket'İn Oluşumu Ve Faali̇yetleri̇ (1832-1867)</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>İşçi Sınıfı, Sendika, Çartizm, İngiltere, Sosyalizm, Liberalizm, İşçi Ayaklanmaları.</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-06-22</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228325</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.5281/zenodo.6667646</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Bu &amp;ccedil;alışmada tarih boyunca iş&amp;ccedil;i sınıfının verdiği m&amp;uuml;cadelenin &amp;ouml;nemli bir aşaması olan &amp;Ccedil;artizm Hareketi incelendi. Konu ile ilgili &amp;ouml;nceden yapılan ve dağınık halde bulunan birbirinden farklı araştırmalar ele alınarak &amp;Ccedil;artist Hareket hakkında, sentez bir &amp;ccedil;alışma oluşturulmaya &amp;ccedil;alışıldı. &amp;Ccedil;alışma oluşturulurken konuyla ilgili T&amp;uuml;rk ve yutdışında yazılmış kaynaklar ele alınarak, d&amp;uuml;nden bug&amp;uuml;ne iş&amp;ccedil;ilerin yaşadığı deneyimlerin, &amp;Ccedil;artizm&amp;rsquo;in oluşum s&amp;uuml;recine etkileri incelendi. B&amp;ouml;ylelikle hem İngiltere&amp;rsquo;deki iş&amp;ccedil;i sınıfının m&amp;uuml;cadelesine değinilmiş hem de &amp;Ccedil;artist Hareket&amp;rsquo;in ortaya &amp;ccedil;ıkışı ve faaliyetleri konusuna odaklanılmış oldu.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;İş&amp;ccedil;ilik mesleği binlerce yıllık bir tarihi ge&amp;ccedil;mişe sahiptir. İş&amp;ccedil;iler farklı d&amp;ouml;nemlerde farklı isim ve g&amp;ouml;revler almış olsa da varlığını uzun s&amp;uuml;re devam ettirerek evrimleşmiştir. Bu stat&amp;uuml;deki insan grupları zamanla modernleşirken &amp;ouml;nemli aşamalardan ge&amp;ccedil;miştir. Bu aşamalardan ilki Tarım Devrimi, ikinci b&amp;uuml;y&amp;uuml;k aşama ise Sanayi Devrimi olarak karşımıza &amp;ccedil;ıkmaktadır. Bu iki devrim aşamasında da teknolojik ve y&amp;ouml;netimsel gelişmeler olmuştur. Bu gelişmeler neticesinde iş&amp;ccedil;ilerin yaşam koşulları iyiye veya k&amp;ouml;t&amp;uuml;ye doğru birtakım s&amp;uuml;re&amp;ccedil;lerden ge&amp;ccedil;miştir. İş&amp;ccedil;i sınıfı daha iyi koşullar elde etmek adına b&amp;uuml;y&amp;uuml;k m&amp;uuml;cadeleler vermiş, bu m&amp;uuml;cadelelerde zaman zaman başarıya ulaşsalar da bazı paydaşları tarafından maruz bırakıldıkları ihanet, onların haklı m&amp;uuml;cadelesini sekteye uğratmıştır. D&amp;uuml;şe kalka y&amp;uuml;r&amp;uuml;tt&amp;uuml;kleri bu m&amp;uuml;cadelelerde elde ettikleri deneyimler onları bilin&amp;ccedil;lendirmiş ve bir sonraki adımlarını daha g&amp;uuml;&amp;ccedil;l&amp;uuml; atmalarına sebep olmuştur. Kazandıkları bu deneyimler iş&amp;ccedil;i sınıfının &amp;ouml;rg&amp;uuml;tlenerek &amp;Ccedil;artist Hareketi oluşturulmasına sebep olmuştur. Bu deneyimler sonucunda &amp;Ccedil;artist Hareket hızla &amp;ouml;rg&amp;uuml;tlenmiş ve bu oluşum iş&amp;ccedil;iler i&amp;ccedil;in hedeflerine ulaşmaları adına attıkları en b&amp;uuml;y&amp;uuml;k adım olmuştur.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
18
12
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 18
İndirme 12
Veri hacmi 36.9 MB
Tekil görüntülenme 16
Tekil indirme 12

Alıntı yap