Dergi makalesi Açık Erişim

ТATAR ÇOCUK EDEBİYATI: OLUŞUM TARİHİ

Liailia MINGAZOVA


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-intoba</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.6667560</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-06-22</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">228323</controlfield>
 <controlfield tag="005">20220623071557.0</controlfield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-5116-1419</subfield>
  <subfield code="u">Turkish, English,</subfield>
  <subfield code="a">Liailia MINGAZOVA</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">ТATAR ÇOCUK EDEBİYATI: OLUŞUM TARİHİ</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:228323</subfield>
  <subfield code="p">user-intoba</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">1536012</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/228323/files/ТATAR ÇOCUK EDEBİYATI OLUŞUM TARİHİ.pdf</subfield>
  <subfield code="z">md5:efea90a36153659d5a39296e7f41df93</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Tatar Çocuk Edebiyatı, Klasik Edebiyat, Ceditçilik, Oluşum Tarihi, XIX.yüzyıl Çocuk Edebiyatı.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="v">2</subfield>
  <subfield code="p">İNTOBA - İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi</subfield>
  <subfield code="n">1</subfield>
  <subfield code="c">15-27</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Bu makale; Tatar &amp;Ccedil;ocuk Edebiyatı&amp;rsquo;nın oluşum tarihine ayrılmış olup, şu konuları ele almaktadır: Klasik edebiyat &amp;ouml;zelliklerinin Tatar &amp;Ccedil;ocuk Edebiyatı&amp;rsquo;na yansıması, aydınlanma fikirlerinin yayılması, XIX. y&amp;uuml;zyılın ikinci yarısında &amp;ccedil;ocuk edebiyatının oluşumu ve gelişimi.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tatar &amp;Ccedil;ocuk Edebiyatının oluşum ve gelişim s&amp;uuml;reci tarihte &amp;ccedil;ok uzun s&amp;uuml;reli olup farklı tartışmalara yol a&amp;ccedil;mıştır. Bu edebiyat t&amp;uuml;r&amp;uuml;, genel edebi s&amp;uuml;re&amp;ccedil;le yakın bağlantılı olarak ilerledi. Toplumun manevi yaşamını, o zamanın pedagojik ve felsefi g&amp;ouml;r&amp;uuml;şlerini yansıttı. Bu nedenle, o zaman toplum hayatında meydana gelen en &amp;ouml;nemli tarihi ve k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel değişiklikleri dikkate almadan Tatar &amp;Ccedil;ocuk Edebiyatı&amp;rsquo;nın k&amp;ouml;keni ve gelişimini incelemek m&amp;uuml;mk&amp;uuml;n değildir.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bağımsız Tatar &amp;Ccedil;ocuk Edebiyatının oluşum ve gelişim s&amp;uuml;reci iki aşamada ger&amp;ccedil;ekleşmiştir. Bunlardan ilki, klasik edebiyatta XIX.y&amp;uuml;zyıla kadar devam eden arayış d&amp;ouml;nemidir. Tatar &amp;ccedil;ocuk edebiyatının gelişimindeki ikinci aşama, XIX.y&amp;uuml;zyılın ortalarından itibaren basının yanı sıra bilim camiasında ortaya &amp;ccedil;ıkan sosyal m&amp;uuml;cadele ile ilişkilidir. Bu nedenle, &amp;ccedil;alışmanın &amp;ouml;nemi, Tatar &amp;Ccedil;ocuk Edebiyatı&amp;rsquo;nın k&amp;ouml;klerini ve bu k&amp;ouml;kenlerin analizinde sosyo-tarihsel fakt&amp;ouml;rlerin bu edebiyatı bağımsız bir s&amp;ouml;zl&amp;uuml; sanat alanına d&amp;ouml;n&amp;uuml;şt&amp;uuml;rme s&amp;uuml;recindeki rol&amp;uuml;n&amp;uuml; belirlemede yatmaktadır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Makalede klasik edebiyatta &amp;Ccedil;ocuk Edebiyatı&amp;rsquo;nın temeli olabilecek niteliklerin yansıması, Cedit&amp;ccedil;ilik idealarının dağılımı, Х1Х.y&amp;uuml;zyılın ikinci yarısında &amp;Ccedil;ocuk Edebiyatı temelinin oluşumu meseleleri incelenmektedir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial</subfield>
 </datafield>
</record>
17
8
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 17
İndirme 8
Veri hacmi 12.3 MB
Tekil görüntülenme 13
Tekil indirme 6

Alıntı yap