Dergi makalesi Açık Erişim

ТATAR ÇOCUK EDEBİYATI: OLUŞUM TARİHİ

Liailia MINGAZOVA


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228323</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Liailia MINGAZOVA</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-5116-1419</nameIdentifier>
   <affiliation>Turkish, English,</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Тatar Çocuk Edebi̇yati: Oluşum Tari̇hi̇</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Tatar Çocuk Edebiyatı, Klasik Edebiyat, Ceditçilik, Oluşum Tarihi, XIX.yüzyıl Çocuk Edebiyatı.</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-06-22</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228323</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.5281/zenodo.6667560</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Bu makale; Tatar &amp;Ccedil;ocuk Edebiyatı&amp;rsquo;nın oluşum tarihine ayrılmış olup, şu konuları ele almaktadır: Klasik edebiyat &amp;ouml;zelliklerinin Tatar &amp;Ccedil;ocuk Edebiyatı&amp;rsquo;na yansıması, aydınlanma fikirlerinin yayılması, XIX. y&amp;uuml;zyılın ikinci yarısında &amp;ccedil;ocuk edebiyatının oluşumu ve gelişimi.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tatar &amp;Ccedil;ocuk Edebiyatının oluşum ve gelişim s&amp;uuml;reci tarihte &amp;ccedil;ok uzun s&amp;uuml;reli olup farklı tartışmalara yol a&amp;ccedil;mıştır. Bu edebiyat t&amp;uuml;r&amp;uuml;, genel edebi s&amp;uuml;re&amp;ccedil;le yakın bağlantılı olarak ilerledi. Toplumun manevi yaşamını, o zamanın pedagojik ve felsefi g&amp;ouml;r&amp;uuml;şlerini yansıttı. Bu nedenle, o zaman toplum hayatında meydana gelen en &amp;ouml;nemli tarihi ve k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel değişiklikleri dikkate almadan Tatar &amp;Ccedil;ocuk Edebiyatı&amp;rsquo;nın k&amp;ouml;keni ve gelişimini incelemek m&amp;uuml;mk&amp;uuml;n değildir.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bağımsız Tatar &amp;Ccedil;ocuk Edebiyatının oluşum ve gelişim s&amp;uuml;reci iki aşamada ger&amp;ccedil;ekleşmiştir. Bunlardan ilki, klasik edebiyatta XIX.y&amp;uuml;zyıla kadar devam eden arayış d&amp;ouml;nemidir. Tatar &amp;ccedil;ocuk edebiyatının gelişimindeki ikinci aşama, XIX.y&amp;uuml;zyılın ortalarından itibaren basının yanı sıra bilim camiasında ortaya &amp;ccedil;ıkan sosyal m&amp;uuml;cadele ile ilişkilidir. Bu nedenle, &amp;ccedil;alışmanın &amp;ouml;nemi, Tatar &amp;Ccedil;ocuk Edebiyatı&amp;rsquo;nın k&amp;ouml;klerini ve bu k&amp;ouml;kenlerin analizinde sosyo-tarihsel fakt&amp;ouml;rlerin bu edebiyatı bağımsız bir s&amp;ouml;zl&amp;uuml; sanat alanına d&amp;ouml;n&amp;uuml;şt&amp;uuml;rme s&amp;uuml;recindeki rol&amp;uuml;n&amp;uuml; belirlemede yatmaktadır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Makalede klasik edebiyatta &amp;Ccedil;ocuk Edebiyatı&amp;rsquo;nın temeli olabilecek niteliklerin yansıması, Cedit&amp;ccedil;ilik idealarının dağılımı, Х1Х.y&amp;uuml;zyılın ikinci yarısında &amp;Ccedil;ocuk Edebiyatı temelinin oluşumu meseleleri incelenmektedir.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
17
8
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 17
İndirme 8
Veri hacmi 12.3 MB
Tekil görüntülenme 13
Tekil indirme 6

Alıntı yap