Dergi makalesi Açık Erişim

ТATAR ÇOCUK EDEBİYATI: OLUŞUM TARİHİ

   Liailia MINGAZOVA

Bu makale; Tatar Çocuk Edebiyatı’nın oluşum tarihine ayrılmış olup, şu konuları ele almaktadır: Klasik edebiyat özelliklerinin Tatar Çocuk Edebiyatı’na yansıması, aydınlanma fikirlerinin yayılması, XIX. yüzyılın ikinci yarısında çocuk edebiyatının oluşumu ve gelişimi.

Tatar Çocuk Edebiyatının oluşum ve gelişim süreci tarihte çok uzun süreli olup farklı tartışmalara yol açmıştır. Bu edebiyat türü, genel edebi süreçle yakın bağlantılı olarak ilerledi. Toplumun manevi yaşamını, o zamanın pedagojik ve felsefi görüşlerini yansıttı. Bu nedenle, o zaman toplum hayatında meydana gelen en önemli tarihi ve kültürel değişiklikleri dikkate almadan Tatar Çocuk Edebiyatı’nın kökeni ve gelişimini incelemek mümkün değildir.

Bağımsız Tatar Çocuk Edebiyatının oluşum ve gelişim süreci iki aşamada gerçekleşmiştir. Bunlardan ilki, klasik edebiyatta XIX.yüzyıla kadar devam eden arayış dönemidir. Tatar çocuk edebiyatının gelişimindeki ikinci aşama, XIX.yüzyılın ortalarından itibaren basının yanı sıra bilim camiasında ortaya çıkan sosyal mücadele ile ilişkilidir. Bu nedenle, çalışmanın önemi, Tatar Çocuk Edebiyatı’nın köklerini ve bu kökenlerin analizinde sosyo-tarihsel faktörlerin bu edebiyatı bağımsız bir sözlü sanat alanına dönüştürme sürecindeki rolünü belirlemede yatmaktadır.

Makalede klasik edebiyatta Çocuk Edebiyatı’nın temeli olabilecek niteliklerin yansıması, Ceditçilik idealarının dağılımı, Х1Х.yüzyılın ikinci yarısında Çocuk Edebiyatı temelinin oluşumu meseleleri incelenmektedir.

Dosyalar (1.5 MB)
Dosya adı Boyutu
ТATAR ÇOCUK EDEBİYATI OLUŞUM TARİHİ.pdf
md5:efea90a36153659d5a39296e7f41df93
1.5 MB İndir
17
8
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 17
İndirme 8
Veri hacmi 12.3 MB
Tekil görüntülenme 13
Tekil indirme 6

Alıntı yap