Dergi makalesi Açık Erişim

KRONİK RİNOSİNÜZİT NEDENİYLE ENDOSKOPİK CERRAHİ UYGULANAN HASTALARDA RUTİN HİSTOPATOLOJİK İNCELEME ANLAMLI MI?

Başak, Hazan; Bozhöyük, Mitat Selçuk; Yücel, Levent; Akyıldız, Seçil; Beton, Süha


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:228096</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.228095</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20220112191038.0</controlfield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Ama&amp;ccedil;: Bu &amp;ccedil;alışmada amacımız bilateral polipli veya polipsiz kronik rinosin&amp;uuml;zit (KRS) &amp;ouml;n tanısı ile endoskopik sin&amp;uuml;s cerrahisi (ESC) uygulanan hastaların preoperatif endoskopik muayeneleri ile radyolojik bulgularını değerlendirilerek karar verilen &amp;ouml;n tanıların postoperatif histopatolojik sonu&amp;ccedil;larla korelasyonuna bakmak ve bu grup hastalarda rutin histopatolojik incelemelerin gerekliliğini saptamaktır.&lt;br&gt;
Y&amp;ouml;ntem: Muayene ve g&amp;ouml;r&amp;uuml;nt&amp;uuml;lemeler sonucu polipli/polipsiz kronik rinosin&amp;uuml;zit &amp;ouml;n tanısı şle 2015-2020 yılları arasında endoskopik sin&amp;uuml;s cerrahisi yapılmış olan hastalar dahil edildi. Hastaların demografik &amp;ouml;zellikleri, preoperatif endoskopik muayene bulguları, radyolojik g&amp;ouml;r&amp;uuml;nt&amp;uuml;leme bulguları, intraoperatif bulguları ve postoperatif histopatolojik sonu&amp;ccedil;ları retrospektif olarak değerlendirildi.&lt;br&gt;
Bulgular: &amp;Ccedil;alışmaya dahil edilen 299 hasta dahil edildi. 145&amp;#39;ine tek taraflı, 154&amp;#39;&amp;uuml;ne &amp;ccedil;ift taraflı ESC uygulandı. &amp;Ccedil;ift taraflı ESC uygulanan 154 hastada histopatolojik incelemede 84 (%54,6) hastada nazal polipli KRS 68 (%44,2) hastada nazal polipsiz KRS , 1 hastada antrokoanal polip(AKP) ve 1 hastada mantar enfeksiyonu saptandı. Tek taraflı ESC uygulanan 145 hastanın ameliyat sonrası histopatolojik sonu&amp;ccedil;ları incelendiğinde; 84 (%57,9) hastada nazal polipsiz KRS, 34 (%23,6) hastada nazal polipli KRS , 15 (%10,3) hastada AKP olduğu izlendi. Yine tek taraflı ESC uygulanan 3 hastada inverted papilloma, 2 hastada karsinoma insitu, 1 hastada ise metaplazi saptandı. &amp;Ccedil;ift taraflı ESC uygulanan hastaların hi&amp;ccedil; birinde sinonazal t&amp;uuml;m&amp;ouml;r saptanmadı.&lt;br&gt;
Sonu&amp;ccedil;: Detaylı muayene ve radyolojik tetkikler ile b&amp;uuml;y&amp;uuml;k oranda sinonazal t&amp;uuml;m&amp;ouml;rler paranazal sin&amp;uuml;s patolojilerinde dışlanabilmektedir. Sadece displazi gibi malignite &amp;ouml;nc&amp;uuml;l&amp;uuml; olabilecek mukozal lezyonlar KRS tarafından maskelenebilmekte ve bu da erken tanı ve tedavi başarısını azaltmaktadır. Ancak &amp;ccedil;alışmamızda bu erken evre lezyonlarn varlığı sadece tek taraflı patolojilerde ve d&amp;uuml;ş&amp;uuml;k oranda(insidental) bulunmuştur. Bu da &amp;ouml;zellikle &amp;ccedil;ift taraflı ESC sonrası rutin histopatolojik incelemenin gerekliliğini tartışılır hale getirmektedir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="v">20</subfield>
  <subfield code="c">93-99</subfield>
  <subfield code="p">KBB Forum</subfield>
  <subfield code="n">2</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-9973-7170</subfield>
  <subfield code="a">Başak, Hazan</subfield>
  <subfield code="u">Ankara Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.B.D., Ankara, Türkiye</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kronik Rinosinüzit</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Endoskopik Sinüs Cerrahisi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Paranazal Sinüs Tümör</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-8647-5709</subfield>
  <subfield code="a">Bozhöyük, Mitat Selçuk</subfield>
  <subfield code="u">Ankara Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.B.D., Ankara, Türkiye</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-9045-4636</subfield>
  <subfield code="a">Yücel, Levent</subfield>
  <subfield code="u">Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ankara, Türkiye</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-9674-8608</subfield>
  <subfield code="a">Akyıldız, Seçil</subfield>
  <subfield code="u">Ankara Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.B.D., Ankara, Türkiye</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-8195-4380</subfield>
  <subfield code="a">Beton, Süha</subfield>
  <subfield code="u">Ankara Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.B.D., Ankara, Türkiye</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">KRONİK RİNOSİNÜZİT NEDENİYLE ENDOSKOPİK CERRAHİ UYGULANAN HASTALARDA RUTİN HİSTOPATOLOJİK İNCELEME ANLAMLI MI?</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2021-05-16</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">228096</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/228096/files/pdf_KBB_546 (2).pdf</subfield>
  <subfield code="z">md5:8dd83cac42e642c7e6b2a55282d4314a</subfield>
  <subfield code="s">295036</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.48623/aperta.228096</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
</record>
10
4
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 1010
İndirme 44
Veri hacmi 1.2 MB1.2 MB
Tekil görüntülenme 1010
Tekil indirme 44

Alıntı yap