Dergi makalesi Açık Erişim

Yöneylem Araştırmasının Tarihi Gelişimi ve Özellikleri

Öztürk, Ahmet


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="005">20211025194838.0</controlfield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:228028</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Yöneylem Araştırması</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Bilimsel Yöntem</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Taylorizm</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Sistem Yaklaşımı</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="b">article</subfield>
  <subfield code="a">publication</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Uludağ Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Öztürk, Ahmet</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:a636fda2f624f6b09552c32c56cb8c11</subfield>
  <subfield code="s">525963</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/228028/files/yoneylem-arastirmasinin-tarihi-gelisimi-ve-ozellikleri.pdf</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">228028</controlfield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="p">Alphanumeric Journal</subfield>
  <subfield code="v">1</subfield>
  <subfield code="c">1-11</subfield>
  <subfield code="n">1</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Yöneylem Araştırmasının Tarihi Gelişimi ve Özellikleri</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2013-12-31</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Historical Development of Operations Research and It's Features</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.48623/aperta.228028</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution Share-Alike</subfield>
  <subfield code="u">http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="i">isPartOf</subfield>
  <subfield code="n">url</subfield>
  <subfield code="a">https://alphanumericjournal.com/article/yoneylem-arastirmasinin-tarihi-gelisimi-ve-ozellikleri/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.228027</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;K&amp;uuml;resel pazarda rekabet ortamı şiddetlenirken, Y&amp;ouml;neylem Araştırması stratejik iş kararlarında &amp;ouml;nemlilik kazanmıştır. K&amp;uuml;resel pazarların b&amp;uuml;y&amp;uuml;mesi ve rekabetteki artış sonucunda Y&amp;ouml;neylem Araştırmasına olan ihtiya&amp;ccedil; g&amp;uuml;nışığına &amp;ccedil;ıkmıştır. Bug&amp;uuml;n Y&amp;ouml;neylem Araştırması, kar ama&amp;ccedil;lı ve kar ama&amp;ccedil;lı olmayan kuruluşlarca kullanılan g&amp;ouml;zde karar verme ara&amp;ccedil;larından birisidir. Y&amp;ouml;neylem Araştırması yeni bir bilim olarak Alman hava kuvvetlerinin saldırılarına karşılık vermek i&amp;ccedil;in 1930&amp;rsquo;ların ikinci yarısında İngiliz Ordusunda kullanılmaya başlamıştır. Fakat onun başlangı&amp;ccedil; noktası Archimede&amp;rsquo;in &amp;ccedil;alışmalarına dayanır. Archimed deneysel verileri toplamış, bu verileri matematiksel y&amp;ouml;ntemlerle analiz etmiş ve M&amp;Ouml; 213 yılında Roma ordusunun Syracuse şehrini kuşatmasına karşılık bu sonu&amp;ccedil;ları te&amp;ccedil;hizat yapımında ve y&amp;ouml;ntem geliştirmede kullanmıştır. Archimed ilk y&amp;ouml;neylem araştırmacısı olarak d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;lebilir ve onun &amp;ccedil;alışmaları y&amp;ouml;neylem araştırmasının başlangı&amp;ccedil; noktası olarak kabul edilebilir. Taylorizm sık&amp;ccedil;a y&amp;ouml;neylem araştırmasının &amp;ouml;nc&amp;uuml;s&amp;uuml; olarak s&amp;ouml;z edilir ve y&amp;ouml;neylem araştırmasının bilimsel k&amp;ouml;k&amp;uuml;n&amp;uuml; oluşturur. İkinci D&amp;uuml;nya Savaşından sonra, Y&amp;ouml;neylem Araştırması akademik ve iş &amp;ccedil;evresinde akademik bir disiplin olarak gelişmiştir. Bir&amp;ccedil;ok yeni y&amp;ouml;neylem araştırması teknikleri se&amp;ccedil;kin bilim adamları tarafından geliştirilmiş ve pek &amp;ccedil;ok farklı alanlarda kullanılmıştır. Bu makale T&amp;uuml;rkiye gibi D&amp;uuml;nya&amp;rsquo;nın bazı &amp;uuml;lkelerinde Y&amp;ouml;neylem Araştırmasının başlangıcı, bilimsel k&amp;ouml;keni, yeni bir bilimsel alan ve akademik disiplin olarak tarihi gelişiminin taslağını &amp;ccedil;izmeyi ama&amp;ccedil;lar. Ayrıca, bu &amp;ccedil;alışmada Y&amp;ouml;neylem Araştırmasının 11 farklı tanımı verilmiş ve bu tanımlarla T&amp;uuml;rk&amp;ccedil;e literat&amp;uuml;rde yer almayan Y&amp;ouml;neylem Araştırmasının 11 &amp;ouml;zelliği a&amp;ccedil;ıklanmıştır.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
</record>
106
70
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 106106
İndirme 7070
Veri hacmi 36.8 MB36.8 MB
Tekil görüntülenme 9090
Tekil indirme 6363

Alıntı yap