Dergi makalesi Açık Erişim

Direklerarası Müzik Sahnesi ve İncesaz Takımları: Müzisyenler, Repertuar, Dinleyiciler ve Beğeni Yapısı

Onur Güneş Ayas


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="001">273736</controlfield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution Share-Alike</subfield>
  <subfield code="u">http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-5317-271X</subfield>
  <subfield code="u">Yıldız Teknik Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Onur Güneş Ayas</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20240709133813.0</controlfield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Bu &amp;ccedil;alışmanın amacı, son d&amp;ouml;nem Osmanlı İstanbulu&amp;rsquo;nun en &amp;ouml;nemli eğlence merkezlerinden biri olan Direklerarası&amp;rsquo;nda sahne alan incesaz takımlarını m&amp;uuml;zik sosyolojisi perspektifiyle analiz etmek ve T&amp;uuml;rk m&amp;uuml;ziğinin Osmanlı&amp;rsquo;nın son d&amp;ouml;neminde ge&amp;ccedil;irdiği d&amp;ouml;n&amp;uuml;ş&amp;uuml;mde nasıl bir rol oynadıklarını ortaya koymaktır. Ge&amp;ccedil; d&amp;ouml;nem Osmanlı toplumunda Ramazan eğlenceleriyle &amp;ouml;zdeşleşmiş bir k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r merkezi olan Direklerarası, aynı zamanda incesaz d&amp;uuml;nyasıyla ilişkili &amp;ccedil;eşitli faaliyetleri birbirine entegre eden bir m&amp;uuml;zik ekonomisine de ev sahipliği yapmaktaydı. Osmanlı y&amp;uuml;ksek k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r&amp;uuml;n&amp;uuml;n bir uzantısı olan incesaz, on dokuzuncu y&amp;uuml;zyıl sonlarında Batı m&amp;uuml;ziği karşısında yaşadığı stat&amp;uuml; kaybını sosyo-ekonomik tabanını genişleterek telafi etti ve sonunda ticarileşmiş pop&amp;uuml;ler k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r d&amp;uuml;nyasına entegre oldu. İncesazı farklı beğeni k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rleri ve dinleyici gruplarıyla etkileşime sokan bu s&amp;uuml;re&amp;ccedil;, belli başlı icracılarının sosyal arkaplanlarında, &amp;ccedil;algılarının bileşiminde, repertuarının kapsam ve niteliğinde ve dinleyicilerinin beklentilerinde belli değişimlere yol a&amp;ccedil;tı. Bu &amp;ccedil;alışma, incesazın Osmanlı&amp;rsquo;nın son d&amp;ouml;neminde yaşadığı bu d&amp;ouml;n&amp;uuml;ş&amp;uuml;mde Direklerarası&amp;rsquo;nın merkezi bir rol oynadığını iddia etmektedir. Ciddi m&amp;uuml;zikle eğlence m&amp;uuml;ziğinin uzunca bir s&amp;uuml;re mek&amp;acirc;nsal ve kurumsal olarak ayrışmadığı bu eğlence merkezinde incesaz takımları, birbirinden farklı beklentilere sahip, heterojen bir dinleyici kitlesine hitap etmek zorunda kalmış, bu da uzantısı olduğu m&amp;uuml;zik geleneğinin beğeni hiyerarşileri i&amp;ccedil;indeki konumunu bulanıklaştırmıştır. Kabaca 1870&amp;rsquo;lerden 1910&amp;rsquo;lara kadarki d&amp;ouml;neme odaklanan bu makale, d&amp;ouml;nemin s&amp;uuml;reli yayınları, gazete ilanları, hatırat metinleri ve biyografik kaynaklara dayanarak, Direklerarası m&amp;uuml;zik sahnesindeki incesaz takımlarının beğeni yapısını icracı, mek&amp;acirc;n, m&amp;uuml;zik ve dinleyici etkileşimi ekseninde incelemeyi ama&amp;ccedil;lamaktadır.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Direklerarası Müzik Sahnesi ve İncesaz Takımları: Müzisyenler, Repertuar, Dinleyiciler ve Beğeni Yapısı</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.26650/iuturkiyat.1368893</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:273736</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2024-07-09</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:57b12c14aef59987d175398d8a8068ff</subfield>
  <subfield code="s">564452</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/273736/files/2075AA3D9B6A44429937E8E529DB8E83.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
</record>
37
14
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 37
İndirme 14
Veri hacmi 7.9 MB
Tekil görüntülenme 36
Tekil indirme 14

Alıntı yap