Dergi makalesi Açık Erişim

Direklerarası Müzik Sahnesi ve İncesaz Takımları: Müzisyenler, Repertuar, Dinleyiciler ve Beğeni Yapısı

Onur Güneş Ayas


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/273736</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Onur Güneş Ayas</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-5317-271X</nameIdentifier>
   <affiliation>Yıldız Teknik Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Direklerarası Müzik Sahnesi Ve İncesaz Takımları: Müzisyenler, Repertuar, Dinleyiciler Ve Beğeni Yapısı</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2024</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2024-07-09</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/273736</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.26650/iuturkiyat.1368893</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa">Creative Commons Attribution Share-Alike</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Bu &amp;ccedil;alışmanın amacı, son d&amp;ouml;nem Osmanlı İstanbulu&amp;rsquo;nun en &amp;ouml;nemli eğlence merkezlerinden biri olan Direklerarası&amp;rsquo;nda sahne alan incesaz takımlarını m&amp;uuml;zik sosyolojisi perspektifiyle analiz etmek ve T&amp;uuml;rk m&amp;uuml;ziğinin Osmanlı&amp;rsquo;nın son d&amp;ouml;neminde ge&amp;ccedil;irdiği d&amp;ouml;n&amp;uuml;ş&amp;uuml;mde nasıl bir rol oynadıklarını ortaya koymaktır. Ge&amp;ccedil; d&amp;ouml;nem Osmanlı toplumunda Ramazan eğlenceleriyle &amp;ouml;zdeşleşmiş bir k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r merkezi olan Direklerarası, aynı zamanda incesaz d&amp;uuml;nyasıyla ilişkili &amp;ccedil;eşitli faaliyetleri birbirine entegre eden bir m&amp;uuml;zik ekonomisine de ev sahipliği yapmaktaydı. Osmanlı y&amp;uuml;ksek k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r&amp;uuml;n&amp;uuml;n bir uzantısı olan incesaz, on dokuzuncu y&amp;uuml;zyıl sonlarında Batı m&amp;uuml;ziği karşısında yaşadığı stat&amp;uuml; kaybını sosyo-ekonomik tabanını genişleterek telafi etti ve sonunda ticarileşmiş pop&amp;uuml;ler k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r d&amp;uuml;nyasına entegre oldu. İncesazı farklı beğeni k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rleri ve dinleyici gruplarıyla etkileşime sokan bu s&amp;uuml;re&amp;ccedil;, belli başlı icracılarının sosyal arkaplanlarında, &amp;ccedil;algılarının bileşiminde, repertuarının kapsam ve niteliğinde ve dinleyicilerinin beklentilerinde belli değişimlere yol a&amp;ccedil;tı. Bu &amp;ccedil;alışma, incesazın Osmanlı&amp;rsquo;nın son d&amp;ouml;neminde yaşadığı bu d&amp;ouml;n&amp;uuml;ş&amp;uuml;mde Direklerarası&amp;rsquo;nın merkezi bir rol oynadığını iddia etmektedir. Ciddi m&amp;uuml;zikle eğlence m&amp;uuml;ziğinin uzunca bir s&amp;uuml;re mek&amp;acirc;nsal ve kurumsal olarak ayrışmadığı bu eğlence merkezinde incesaz takımları, birbirinden farklı beklentilere sahip, heterojen bir dinleyici kitlesine hitap etmek zorunda kalmış, bu da uzantısı olduğu m&amp;uuml;zik geleneğinin beğeni hiyerarşileri i&amp;ccedil;indeki konumunu bulanıklaştırmıştır. Kabaca 1870&amp;rsquo;lerden 1910&amp;rsquo;lara kadarki d&amp;ouml;neme odaklanan bu makale, d&amp;ouml;nemin s&amp;uuml;reli yayınları, gazete ilanları, hatırat metinleri ve biyografik kaynaklara dayanarak, Direklerarası m&amp;uuml;zik sahnesindeki incesaz takımlarının beğeni yapısını icracı, mek&amp;acirc;n, m&amp;uuml;zik ve dinleyici etkileşimi ekseninde incelemeyi ama&amp;ccedil;lamaktadır.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
 <fundingReferences>
  <fundingReference>
   <funderName>Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştirma Kurumu</funderName>
   <funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref Funder ID">https://doi.org/10.13039/501100004410</funderIdentifier>
   <awardNumber>121K990</awardNumber>
  </fundingReference>
 </fundingReferences>
</resource>
37
14
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 37
İndirme 14
Veri hacmi 7.9 MB
Tekil görüntülenme 36
Tekil indirme 14

Alıntı yap