Tez Açık Erişim

Herat Nehri'ndeki (Hari Rud, Afganistan) Diyatome Topluluklarının Ekolojik Tercihleri

Mohammadı, Mostafa


Dublin Core

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Mohammadı, Mostafa</dc:creator>
 <dc:date>2024-05-01</dc:date>
 <dc:description>Nehirler için kapsamlı bir biyodeğerlendirme planı oluşturmak için, baskın/belirteç türleri ve ekolojik tercihlerini belirlemek hayati öneme sahiptir. Bu amaçla, Aşağı Hari Rud Nehri Havzasını 2023'ün yağışlı Mayıs ve kurak Temmuz ayları arasında bir vaka çalışması olarak kullanarak, insan kaynaklı önemli rahatsızlıklara maruz kalan ekosistemler için sağlam ekolojik değerlendirme yöntemleri geliştirmeyi amaçlanmıştır. Kanonik uygunluk analizi, elektriksel iletkenlik (Eİ), çözünmüş oksijen, orto-fosfat (PO4) ve nitratın (NO3) havzadaki diyatome türlerinin mekânsal dağılımı üzerinde önemli etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Nitzschia brevissima, Nitzschia capitellata, Nitzschia umbonata, Nitzschia palea, Nitzschia dissipata ve Navicula cryptocephala gibi kirlilik tolere edebilen türler, EC ve PO4 ile yakın ilişkilere sahiptir ve Joi Injil ve Karbar akarsuları ile bütünleşmiştir. Örnekleme istasyonları arasında özellikle Hari Rud Nehri S1 ve S2, Cymbella excisa, Achnantidium minutissimum, Diatoma moniliformis, Cymbella affinis ve Meridion circulare gibi kirlilik duyarlı diatom türlerini sergilemektedir. Farklı ekorejyonel diatom metrikleri, Aşağı Hari Rud Nehri havzasında yüksekten kötü ekolojik duruma kadar farklı skorlar sergilemektedir. Bu çalışmanın bulguları, bölgesel olmayan diatom indekslerinin kullanımını düşünmeden önce, bölgesel diyatomlara ve bunların farklı konumlardaki ideal hayatta kalma aralıklarına ilişkin anlayışımızı geliştirmek için otoekolojik araştırmalar yürütmenin gerekliliğini vurgulamaktadır.</dc:description>
 <dc:identifier>https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/273715</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:aperta.ulakbim.gov.tr:273715</dc:identifier>
 <dc:language>tur</dc:language>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</dc:rights>
 <dc:title>Herat Nehri'ndeki (Hari Rud, Afganistan) Diyatome Topluluklarının Ekolojik Tercihleri</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</dc:type>
 <dc:type>publication-thesis</dc:type>
</oai_dc:dc>
60
29
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 6060
İndirme 2929
Veri hacmi 27.2 MB27.2 MB
Tekil görüntülenme 5454
Tekil indirme 2626

Alıntı yap