Dergi makalesi Açık Erişim

Genç Yetişkinlerde Pasif Sigara Maruziyetinin Diyet Kalitesine, Oksidatif Stres İndeksine ve Beslenme Durumuna Etkisi

ERçim, Rüveyda Esra; Baydaş, Burhanettin


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution Share-Alike</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">263743</controlfield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:263743</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Bingöl Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Baydaş, Burhanettin</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-2193-9880</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ama&amp;ccedil;:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Bu araştırma, pasif sigara maruziyetinin gen&amp;ccedil; bireylerin diyet kalitesine, oksidatif stres indeksine ve beslenme durumuna etkisinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla planlanıp y&amp;uuml;r&amp;uuml;t&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gere&amp;ccedil; ve Y&amp;ouml;ntem:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Bing&amp;ouml;l&amp;rsquo;de 19-35 yaş arasındaki 40 birey ile ger&amp;ccedil;ekleştirilen &amp;ccedil;alışma, kesitsel bir vaka-kontrol &amp;ccedil;alışmasıdır. Katılımcılar; sigara i&amp;ccedil;meyip, i&amp;ccedil;ilen ortamda dumanına maruz kalanlar (pasif sigara i&amp;ccedil;icileri) ile hi&amp;ccedil; sigara i&amp;ccedil;memiş ve dumanına maruz kalmamış bireyler olmak &amp;uuml;zere iki gruba ayrılmıştır. Soru k&amp;acirc;ğıdı ile katılımcıların 7 g&amp;uuml;n boyunca 24 saatlik besin t&amp;uuml;ketim kaydı alınmış; Besin &amp;Ccedil;eşitlilik Skoru (DDS), Diyet Kalite indeksi (DQI) ve sağlıklı yeme indeksi (HEI-2005) hesaplanmıştır. Katılımcıların Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketinin (IPAQ) kısa formu ile fiziksel aktivite d&amp;uuml;zeyi saptanmıştır. Serum &amp;ouml;rneklerinden katılımcıların serum total antioksidan kapasitesi (TAC) ve toplam oksidan durumu (TOS) analiz edilip Oksidatif Stres İndeksi (OSİ) saptanmıştır. İstatistiki verilerin hesaplanmasında, SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Bulgular:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Katılımcıların yaş ortalaması erkeklerde 21.7&amp;plusmn;1.5 ve kadınlarda 20.3&amp;plusmn;0.8 yıldır. &amp;Ccedil;alışma gruplarına g&amp;ouml;re katılımcıların diyetle alınan enerjinin proteinden gelen oranı, PUFA (&amp;ccedil;oklu doymamış yağ asidi), A vitamini, E vitamini ve B12 vitamini dışında kalan diğer enerji ve besin &amp;ouml;geleri gruplar arasında istatistiksel olarak farklı bulunmuştur (P&amp;lt;0.05). Sigaraya maruz kalan katılımcıların enerji, protein, karbonhidrat, yağ, posa gibi bir&amp;ccedil;ok besin &amp;ouml;gesi alımları kontrol grubundan d&amp;uuml;ş&amp;uuml;k olduğu g&amp;ouml;r&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r. Serum TAC enzim aktiviteleri a&amp;ccedil;ısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmazken (P&amp;gt;0.05), TOS ve OSİ değerleri pasif grupta fazla bulunmuştur (P&amp;lt;0.05).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sonu&amp;ccedil;:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Hastalıkların &amp;ouml;nlenmesi ve sağlığın geliştirilmesi a&amp;ccedil;ısından, bireylerin sigara dumanına maruziyetinin &amp;ouml;nlenmesi ve fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenmenin desteklenmesiyle &amp;ouml;nlenebilir hastalıklar başta olmak &amp;uuml;zere &amp;ouml;zellikle yaşlılık d&amp;ouml;neminde ortaya &amp;ccedil;ıkabilecek hastalıklardan korunmada etkili olacaktır.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.263743</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">url</subfield>
  <subfield code="q">alternateidentifier</subfield>
  <subfield code="a">http://tip.fusabil.org/text.php3?id=1173</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">447119</subfield>
  <subfield code="z">md5:63953f7ef0103abb01423466e85cfac4</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/263743/files/pdf_FUSABIL_1173.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2017-03-23</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.263742</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Genç Yetişkinlerde Pasif Sigara Maruziyetinin Diyet Kalitesine, Oksidatif Stres İndeksine ve Beslenme Durumuna Etkisi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Bingöl Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">ERçim, Rüveyda Esra</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-7564-4017</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20240314112620.0</controlfield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Pasif sigara içicileri</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">diyet kalitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">oksidatif stres indeksi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">beslenme</subfield>
 </datafield>
</record>
92
46
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 9292
İndirme 4646
Veri hacmi 20.6 MB20.6 MB
Tekil görüntülenme 7373
Tekil indirme 4040

Alıntı yap