Kitap bölümü Açık Erişim

Platform Şehirciliği

Eren, Fatih


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.252311</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Eren, Fatih</creatorName>
   <givenName>Fatih</givenName>
   <familyName>Eren</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-7420-3538</nameIdentifier>
   <affiliation>İstanbul Teknik Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Platform Şehirciliği</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Platform</subject>
  <subject>Şehircilik</subject>
  <subject>Şehir</subject>
  <subject>Bölge</subject>
  <subject>Planlama</subject>
  <subject>Akıllı</subject>
  <subject>Kent</subject>
  <subject>Büyük Veri</subject>
  <subject>Derin Öğrenme</subject>
  <subject>Algoritma</subject>
  <subject>Yapay Zeka</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-12-20</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Book section</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252311</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.252310</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Bu &amp;ccedil;alışmada yeni nesil mek&amp;acirc;nsal planlama yaklaşımlarından &amp;ldquo;Platform Şehirciliği&amp;rdquo; tanıtılmakta, bu yeni şehircilik t&amp;uuml;r&amp;uuml;n&amp;uuml;n genel bakış a&amp;ccedil;ısı ortaya konmaktadır. &amp;Ccedil;alışma, dijital &amp;ccedil;ağda kentsel deneyimin değişen doğasını ve mantığını kavramaya; dijital platformların kenti okuma ve mek&amp;acirc;na m&amp;uuml;dahale etme bi&amp;ccedil;imlerinin farkına varmaya; dijitalleşmenin ve otomatikleşmenin kent, toplum, doğa ve ekonomi &amp;uuml;zerindeki olumlu/olumsuz &amp;ccedil;eşitli yansımalarını g&amp;ouml;rmeye yardımcı olacak bilgiler i&amp;ccedil;ermektedir.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Platform şehirciliği, orijinal olarak ilk kez Sarah Barns tarafından 2014 yılında ortaya atılan bir terimdir. Son 10 yıl i&amp;ccedil;inde hayatımıza hızlı bir giriş yapan dijital platformların &amp;ouml;l&amp;ccedil;eğinin, kapsamının, failliğinin ve kentsel emellerinin daha &amp;ouml;nce g&amp;ouml;r&amp;uuml;len her şeyden farklılaştığı bug&amp;uuml;n yeni yeni anlaşılmaktadır. Bu farkındalıkla, dijital platformların kent ve toplum &amp;uuml;zerindeki etkisi &amp;uuml;zerine yapılan araştırmalar son yıllarda hız kazanmıştır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Durup &amp;uuml;zerinde &amp;ouml;zel olarak d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;lmese de dijital platformlara bug&amp;uuml;n herkes aşinadır &amp;ccedil;&amp;uuml;nk&amp;uuml; platformlar g&amp;uuml;nl&amp;uuml;k hayatın i&amp;ccedil;ine fazlasıyla işlemiş durumdadır. &amp;Ouml;rneğin, bir Uber yolculuğu talebinde bulunurken, Airbnb &amp;uuml;zerinden rezervasyon yaparken veya Amazon&amp;rsquo;dan bir şey satın alırken dijital platformlar kullanılmaktadır. Kavramsal olarak bir dijital platformu teknoloji tabanlı iş modeli şeklinde tanımlamak m&amp;uuml;mk&amp;uuml;nd&amp;uuml;r. Bir dijital platformun g&amp;ouml;revi, ilgi alanlarını ve insanları birbirine bağlamak ve dahil olan katılımcılara değerli bir etkileşim ortamı sunmaktır. Temelde kullanıcıların işlerini hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı hedefleyen dijital platformlar, halihazırda &amp;ccedil;evrimi&amp;ccedil;i olarak &amp;ccedil;alışmakta ve b&amp;uuml;y&amp;uuml;k &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;de otomatik mekanizmalar tarafından y&amp;ouml;nlendirilmektedir.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dijital platformların sosyal medya y&amp;ouml;netimi, pazarlama y&amp;ouml;netimi, proje ve takım y&amp;ouml;netimi, m&amp;uuml;şteri ilişkileri y&amp;ouml;netimi, sohbet ve mesajlaşma y&amp;ouml;netimi, dijital i&amp;ccedil;erik y&amp;ouml;netimi gibi &amp;ccedil;ok &amp;ccedil;eşitli t&amp;uuml;rleri vardır. D&amp;uuml;nyanın ve T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;nin en pop&amp;uuml;ler dijital platformları arasında Google, Youtube, TikTok, Snapchat, Spotify, Vimeo, Reddit, Pinterest, WeChat, Yahoo, Bing, Uber, Airbnb, Amazon, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Whatsapp, Telegram, Netflix, Prime Video, Blue TV, Gain, Exxen, Trendyol, HepsiBurada, GittiGidiyor, Yemek Sepeti, Getir, Sahibinden, N11, MediaMarkt, AliExpress, Doping Hafıza, Udemy, Quora, GrubHub, Hubspot, Morhipo, Drip, Mailchimp, Klickpages, Microsoft Project ve Trello yer almaktadır. Dijital platformların kent ve mek&amp;acirc;n ile olan ilişkisini &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;mlemeye ve d&amp;uuml;zenlemeye odaklanan; b&amp;uuml;y&amp;uuml;k veri, derin &amp;ouml;ğrenme ve akıllı algoritmalara dayalı yeni dijital mek&amp;acirc;nsal planlama yaklaşımının temelini oluşturacak platform şehirciliği aşağıda detaylı şekilde anlatılmıştır.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
110
64
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 110110
İndirme 6464
Veri hacmi 90.5 MB90.5 MB
Tekil görüntülenme 101101
Tekil indirme 6262

Alıntı yap