Dergi makalesi Açık Erişim

Sosyal Bilişim Perspektifinden Bireyselleşme ve Yalnızlaşma Sorunu Üzerine Bir Analiz

Büyükbingöl, Abdülkadir


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="001">229515</controlfield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="v">3</subfield>
  <subfield code="p">Sosyolojik Bağlam Dergisi</subfield>
  <subfield code="n">2</subfield>
  <subfield code="c">186-202</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20220815160711.0</controlfield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Determinist yaklaşım, toplumların, kullandıkları teknolojiler tarafından belirlendiklerini ifade etmektedir. Dijital toplum kavramı, birinci end&amp;uuml;stri devriminden itibaren teknolojilerin, s&amp;ouml;z konusu etkiyi giderek arttırmasının bir g&amp;ouml;stergesidir. G&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;zde dijital bilgi ve iletişim teknolojileri artık toplumsal yapının bir elementi haline geldiği d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;lebilir. Bu teknolojinin toplumsal iletişim ve etkileşiminde kullanılması, k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel yapının buna g&amp;ouml;re şekillenmesini getirmektedir. Buna karşın sanayi devrimlerinin birey ve toplum &amp;uuml;zerindeki olumsuz etkileri de devam etmektedir. Bireyselleşme ve yalnızlaşma bu sorunlardandır. Toplumdan kopmadan toplumsallaşmanın bir yolu olarak da alınabilen bireysellikte, davranışların yalnızlaşmayla sonu&amp;ccedil;lanması, toplumsal bir varlık olan insanda psikolojik ve sosyolojik travmalara sebep olabilmektedir. &amp;Ouml;zellikle yaşlı n&amp;uuml;fusun olumsuz etkilendiği yalnızlaşmaya karşı bir takım &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;mlerin sunulması, bu travmaların engellenebileceği saikiyle &amp;ouml;nem arz etmektedir. Hali hazırdaki &amp;ccedil;alışmada, yalnızlaşmaya g&amp;ouml;t&amp;uuml;ren bir s&amp;uuml;re&amp;ccedil; olarak olumsuz bireyselleşme bir sorun olarak algılanmakta ve bu sorunun &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;mleri &amp;uuml;zerinde durulmaktır. Literat&amp;uuml;r taraması y&amp;ouml;ntemiyle araştırılan konu kapsamında ulaşılan veriler nitel yaklaşım sınırları i&amp;ccedil;inde kavramsal bir b&amp;uuml;t&amp;uuml;n oluşturacak şekilde analiz edilmiştir. Bu kapsamda ulaşılan sonuca g&amp;ouml;re i&amp;ccedil;inde bulunduğumuz bilgi toplumundan bir sonraki aşama olduğu kaydedilen ve inşa edilmiş bir teknolojik toplum olarak tarif edilen Toplum 5.0&amp;rsquo;da, sosyal bilişim (social informatics) biliminden destek alınarak yalnızlaşmaya karşı bir takım &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;mlerin geliştirilebildiği tespit edilmiştir. Dijital teknolojilerin sunduğu olanaklarla bu &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;mlerin uygulanması durumunda, gen&amp;ccedil; ve yaşlı n&amp;uuml;fus, bir arada, kabiliyetlerine uygun olarak istedikleri bi&amp;ccedil;imlerde ekonomik ve sosyal etkinliklerde bulunabilmektedir. Belirli işbirlikleri &amp;ccedil;er&amp;ccedil;evesinde ger&amp;ccedil;ekleşen bu faaliyetler, hem sosyal hem de ekonomik olarak k&amp;uuml;m&amp;uuml;latif bir değere d&amp;ouml;n&amp;uuml;şebilmektedir. B&amp;ouml;ylece bireysel davranışlar yalnızlaşmaya g&amp;ouml;t&amp;uuml;ren bir eylem olmaktan &amp;ccedil;ıktığı gibi olası sosyal ve psikolojik travmaların da &amp;ouml;n&amp;uuml;ne ge&amp;ccedil;ilebilir.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Sosyal	Bilişim	Perspektifinden	Bireyselleşme	ve	Yalnızlaşma	Sorunu	Üzerine	 Bir	Analiz</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:229515</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-2411-9500</subfield>
  <subfield code="u">İstanbul Gelişim Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Büyükbingöl, Abdülkadir</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:a02c5c1f569bcb6b591b7e66bc93d087</subfield>
  <subfield code="s">319340</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/229515/files/Buyukbingol-2022.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.52108/2757-5942.3.2.6</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-08-15</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Bilişim, Yalnızlaşma, Dijitalleşme</subfield>
 </datafield>
</record>
430
285
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 430
İndirme 285
Veri hacmi 91.0 MB
Tekil görüntülenme 376
Tekil indirme 243

Alıntı yap