Dergi makalesi Açık Erişim

Sosyal Bilişim Perspektifinden Bireyselleşme ve Yalnızlaşma Sorunu Üzerine Bir Analiz

Büyükbingöl, Abdülkadir


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/229515</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Büyükbingöl, Abdülkadir</creatorName>
   <givenName>Abdülkadir</givenName>
   <familyName>Büyükbingöl</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-2411-9500</nameIdentifier>
   <affiliation>İstanbul Gelişim Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Sosyal	Bilişim	Perspektifinden	Bireyselleşme	Ve	Yalnızlaşma	Sorunu	Üzerine	 Bir	Analiz</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Bilişim, Yalnızlaşma, Dijitalleşme</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-08-15</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/229515</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.52108/2757-5942.3.2.6</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Determinist yaklaşım, toplumların, kullandıkları teknolojiler tarafından belirlendiklerini ifade etmektedir. Dijital toplum kavramı, birinci end&amp;uuml;stri devriminden itibaren teknolojilerin, s&amp;ouml;z konusu etkiyi giderek arttırmasının bir g&amp;ouml;stergesidir. G&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;zde dijital bilgi ve iletişim teknolojileri artık toplumsal yapının bir elementi haline geldiği d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;lebilir. Bu teknolojinin toplumsal iletişim ve etkileşiminde kullanılması, k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel yapının buna g&amp;ouml;re şekillenmesini getirmektedir. Buna karşın sanayi devrimlerinin birey ve toplum &amp;uuml;zerindeki olumsuz etkileri de devam etmektedir. Bireyselleşme ve yalnızlaşma bu sorunlardandır. Toplumdan kopmadan toplumsallaşmanın bir yolu olarak da alınabilen bireysellikte, davranışların yalnızlaşmayla sonu&amp;ccedil;lanması, toplumsal bir varlık olan insanda psikolojik ve sosyolojik travmalara sebep olabilmektedir. &amp;Ouml;zellikle yaşlı n&amp;uuml;fusun olumsuz etkilendiği yalnızlaşmaya karşı bir takım &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;mlerin sunulması, bu travmaların engellenebileceği saikiyle &amp;ouml;nem arz etmektedir. Hali hazırdaki &amp;ccedil;alışmada, yalnızlaşmaya g&amp;ouml;t&amp;uuml;ren bir s&amp;uuml;re&amp;ccedil; olarak olumsuz bireyselleşme bir sorun olarak algılanmakta ve bu sorunun &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;mleri &amp;uuml;zerinde durulmaktır. Literat&amp;uuml;r taraması y&amp;ouml;ntemiyle araştırılan konu kapsamında ulaşılan veriler nitel yaklaşım sınırları i&amp;ccedil;inde kavramsal bir b&amp;uuml;t&amp;uuml;n oluşturacak şekilde analiz edilmiştir. Bu kapsamda ulaşılan sonuca g&amp;ouml;re i&amp;ccedil;inde bulunduğumuz bilgi toplumundan bir sonraki aşama olduğu kaydedilen ve inşa edilmiş bir teknolojik toplum olarak tarif edilen Toplum 5.0&amp;rsquo;da, sosyal bilişim (social informatics) biliminden destek alınarak yalnızlaşmaya karşı bir takım &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;mlerin geliştirilebildiği tespit edilmiştir. Dijital teknolojilerin sunduğu olanaklarla bu &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;mlerin uygulanması durumunda, gen&amp;ccedil; ve yaşlı n&amp;uuml;fus, bir arada, kabiliyetlerine uygun olarak istedikleri bi&amp;ccedil;imlerde ekonomik ve sosyal etkinliklerde bulunabilmektedir. Belirli işbirlikleri &amp;ccedil;er&amp;ccedil;evesinde ger&amp;ccedil;ekleşen bu faaliyetler, hem sosyal hem de ekonomik olarak k&amp;uuml;m&amp;uuml;latif bir değere d&amp;ouml;n&amp;uuml;şebilmektedir. B&amp;ouml;ylece bireysel davranışlar yalnızlaşmaya g&amp;ouml;t&amp;uuml;ren bir eylem olmaktan &amp;ccedil;ıktığı gibi olası sosyal ve psikolojik travmaların da &amp;ouml;n&amp;uuml;ne ge&amp;ccedil;ilebilir.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
421
285
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 421
İndirme 285
Veri hacmi 91.0 MB
Tekil görüntülenme 368
Tekil indirme 243

Alıntı yap